Debatt: Vi måste bry oss mer om barns digitala värld

"Vi måste vara intresserade av vad barnen gör i sin uppkopplade värld", skriver regionrådet Barbro Larsson i en debattartikel om barn och ungas utsatthet på nätet.

I den politiska samverkansgruppen ”Barn och unga” samlas politiker från länets kommuner och regionen kring gemensamma frågor som rör barn och ungdomar. Vid den senaste träffen var temat ”Digitalisering”. Vi fick rapport om hur digitaliseringsläget i länets förskolor och skolor ser ut. Sedan följde en föreläsning ”Barn och ungas utsatthet på nätet” som författaren och journalisten Caroline Engvall höll.

Barn och unga idag har tillgång till hela världen genom mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Vad vi vuxna kanske inte tänker på är att hela världen genom dessa enheter även har tillgång till våra barn och unga. Caroline Engvall vittnade om att barn och unga utsätts för övergrepp dygnet runt, året runt. Behovet av att utnyttja barn och unga verkar vara omättligt. Vuxna (oftast) män utger sig för att vara i samma ålder, nästlar sig in i barnens digitala värld genom spel eller andra forum för att bygga relationer. Med det enda målet att förmå den unga tjejen eller pojken att ställa upp på utmanande bilder och filmer. Barnen tror att det är en kompis bakom skärmen som de kan lita på, men i verkligheten är det människor som använder dem för att tillfredsställa sina behov.

Är detta en ny företeelse? Nej det har alltid funnits vuxna människor som har använt barn för sina egna syften, men vår digitaliserade värld har gjort det enkelare att komma i kontakt med barnen.

Går det att förhindra digitaliseringen? Nej det tror jag inte, men vi måste ha kunskap om vad som kan hända och vara förberedda. När jag själv var liten på -60 och -70-talet så uppmanades vi att det fanns ”snuskiga gubbar” som vi skulle akta oss för. Nu måste vi berätta om vad som kan hända på nätet.

Just nu går en serie på SVT som heter ”Prio 1 – i förövarnas spår”, se den.

Vi i vuxenvärlden måste skaffa oss kunskap, vi måste prata med våra barn om vad vi delar på nätet och vi måste vara intresserade av vad barnen gör i sin uppkopplade värld. Att börja tala om detta så fort barnen får tillgång till nätet är viktigt. Fråga om spelen de spelar och om vilka andra som spelar. Visa att vi bryr oss om barnen och vad de gör.

Caroline Engvall har startat ”Safe Selfie Academy” som arbetar med att sprida kunskapen till barn och unga på skolor för att de i sin tur kan sprida kunskapen vidare. Att stärka barn och unga att säga ifrån, att be om hjälp när något verkar konstigt samt att kunna berätta när något gått fel är mycket viktigt.

”Om vi bygger starka barn, behöver vi inte laga så många trasiga vuxna” med de orden avslutades föreläsningen. Jag uppmanar alla vuxna att hjälpa till med detta arbete.

Barbro Larsson (C), regionråd och ordförande politiska samverkansgruppen Barn & Unga.

Debattartikeln publicerad i Fagersta Nyheter, Bbl/AT, VTL.