Debatt: Mälardalens universitet en tillgång och ett ansvar

Ingång till Mälardalens högskola i Västerås. Foto: Jonas Bilberg.

Vi i Centerpartiet i Sörmland och Västmanland vill börja med att tacka alla som jobbat länge och idogt för att Mälardalens högskola (MDH) ska bli universitet. Politiken har haft sin del men framförallt är det MDH själva tillsammans med näringslivet som sett till att detta nu blir verklighet.

Centerpartiet ser det här som ett fint bidrag till att hela Sverige ska leva. Vi har nära till andra universitet runt om men det här får stor betydelse för Sörmlands och Västmanlands utveckling.

Att MDH blir universitet innebär först och främst att mycket mer pengar för utbildning och forskning landar i våra regioner. Det kommer stärka näringslivet och vår konkurrenskraft. Fler jobb skapas och fler jobb stannar, när våra företag kan fortsätta utvecklas hos oss. Vi blir fler sörmlänningar och västmanlänningar som driver utveckling och vill bidra till samhället. Vi stärker Mälardalsregionen ytterligare som norra Europas stora tillväxtregion.

Ett nytt universitet innebär både en tillgång och ett ansvar för våra län. Vi behöver stötta upp med bostäder, bra förbindelser och kollektivtrafik. Men framförallt behöver vi stötta och bidra i forskningsprojekten. Det finns stora vinster för våra kommuner att göra där.

Med låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och familjer utan tradition av högre studier kan universitet innebära en skjuts i rätt riktning om vi i kommunerna runt om är med och bidrar. Förutom försörjning av utbildade lärare, sjuksköterskor, barnmorskor, ekonomer och ingenjörer så utvecklas forskningsbaserade läromedel, hälsorobotik och nya metoder för energieffektiviseringar och minskning av utsläpp för att ta några exempel. Sådant som våra kommuner har direkt nytta av.

Centerpartiet hoppas att vi tillsammans kan anamma digitaliseringen och tänka nytt i och med den här nystarten att MDH blir universitet. Låt Mälardalens universitet bli västmanlänningarnas och sörmlänningarnas förstahandsval med distansundervisning via campus runt om i kommunerna. På det sättet blir utbildningen och forskningen än mer tillgänglig för hela Sörmland och Västmanland.

Centerpartiet vill att vårt näringsliv ska känna att det är deras universitet och forskningsarena. I den frågan gör MDH redan ett hästjobb som vi inom politiken ska stötta och underblåsa genom möjlighet till nätverkande och klusterbildning.

Med de nya nationella satsningarna på forskningsområdet inom livsmedel, klimat, bioekonomi, primärvård och psykisk hälsa som presenterats av Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna, ger det nya universitet oss bättre förutsättningar att möta olika utmaningar i samhället och återstarta ekonomin.

Martina Johansson (C), riksdagsledamot Sörmland

Barbro Larsson (C), regionråd Västmanland

Magnus Ekblad (C), regionråd Västmanland

Mattias Claesson(C), regionråd Sörmland

Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd Västerås

Monica Stolpe-Nordin (C), kommunalråd Västerås

Arne Jonsson (C), kommunalråd Eskilstuna