Replik: Flygplatsdiskussionen ska självklart präglas av fakta

Martin Hedén följer som många andra diskussionerna kring Västerås flygplats och den annalkande folkomröstningen. I ett inlägg i VLT undrar Hedén var jag fått min information kring de uttalanden jag gjorde i samband med VLT:s artikel om Region Västmanlands riskanalys om en eventuell nedläggning av Västerås flygplats.

Precis som riskanalysen drar jag slutsatsen att utan flygplats blir vården mer sårbar och så även vår länsgemensamma beredskap.

I VLT:s artikel uttalar jag mig bland annat såhär: ”Jag bor själv i Sala och har skogsbranden i färskt minne. Om vi inte haft flygplatsen i Västerås hade det troligen tagit längre tid innan den hade släckts. Så visst är det viktigt att ha en flygplats. Den behövs.”

Martin Hedén menar i sitt inlägg att Västerås flygplats inte alls hade någon betydelse för skogsbranden 2014 och hänvisar till Skogsbrandutredningen (Sjökvist, Strömberg 2015).

Olyckligt eller okunskap refererar Martin Hedén snabbt till de inlånade brandbekämpningsplanen från Frankrike och Italien. Men Västerås flygplats hade större betydelse för brandbekämpningen än så. Det är via flygplatsen på Hässlö som brandflyget har sin flygledning, tack vare den fullskaliga flygplatsen fanns tillgång till flygtekniker och mekaniker. Gällande att planen stationerades i Västerås hade det såklart en geografisk fördel att ha nära till brandområdet.

Vidare kan jag hänvisa till Länsstyrelsen yttrande kring flygplatsen och deras bedömning och risker vid en flygplatsnedläggning – även det har VLT rapporterat om.

Fakta i flygplatsdebatten har stor relevans och jag välkomnar alla att gå in på Centerpartiet Västerås hemsida och ta del av de intervjuer som finns där olika fakta belyses.

Avslutningsvis kan jag upplysa Martin Hedén om att en räddningsledning inte består av politiker och vid tillfället för branden 2014 var jag sjuksköterska på akutmottagningen i Uppsala.

Barbro Larsson (C), regionråd.