C stödjer förslag om flygplatsen

Till regionfullmäktige i februari föreslår de styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet att Region Västmanland går in som delägare av Västerås flygplats. Ett beslut som Centerpartiet arbetat för som vi välkomnar.

Genom Region Västmanlands delägarskap i Västerås flygplats säkrar vi infrastruktur för länets beredskap och regionala utveckling. Beslutet är ett steg i att säkra viktig infrastruktur i länet.

För Centerpartiet har en fungerande flyginfrastruktur varit viktig hela tiden och vi har på flera nivåer agerat för att vi i länet ska ha kvar den viktiga infrastruktur flygplatsen är.

Att Region Västmanland går in som delägare betyder att flygplatsen kan ges en omstart och tillsammans med Västerås stad finns två trygga ägare som kan utveckla flygplatsen och skapa långsiktighet för etablerade aktörer på flygplatsområdet samt ge förutsättningar för nya.

- I vår roll att verka för regional utveckling ser vi en möjlighet att ge företag i Västmanland men också flygbolag, en möjlighet att själva skapa, bedriva och utveckla trafik utifrån behov som de själva ser. Det vi gör som samhällsaktör är att tillhandahålla en infrastruktur för den utvecklingen, i form av flygplats, säger Magnus Ekblad, regionråd.

Frågan om delägarskapet ska nu behandlas i regionstyrelsen och sedan i regionfullmäktige innan den avgörs. Regionstyret där Centerpartiet ingår tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna kommer agera för att beslutet går igenom och verkställs.