Debatt: Nödmiljard till svenskt lantbruk

Det svenska jordbruket har de senaste månaderna drabbats av dramatiskt stigande priser på diesel, konstgödsel, el och soja, det är fråga om kostnadsökningar på 30-70 procent. Lantbrukarnas Riksförbund LRF har nyligen uppskattat denna kostnadschock till 5,7 miljarder kronor. Kortsiktigt riskerar det att leda till utslagna lantbruk och stoppade investeringsprojekt.

Långsiktigt kan kostnadsökningarna dessutom påverka förutsättningarna för den gröna omställningen inom lantbruket eftersom omställningen kräver investeringar som inte blir av när det är ebb i kassan. I förlängningen hotas också möjligheterna att nå riksdagspartiernas gemensamt beslutade mål inom livsmedelsstrategin – att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka.

Centerpartiet kräver därför att regeringen avsätter en miljard i extra stöd till svenskt jordbruk, en nödmiljard som påminner om den insats som gjordes under den stora torkan 2018. Som enda riksdagsparti avsatte Centerpartiet i sin budget för 2022 en miljard kronor i nationell medfinansiering till landsbygdsprogrammet för innevarande år 2022, men tyvärr gav inget annat parti sitt stöd till det under budgetbehandlingen.

Nu tvingas vi lämna ett skarpt utskottsinitiativ om att regeringen måste agera på jordbrukets kostnadskris. Vi kräver att regeringen i kommande ändringsbudgetar lägger en miljard kronor i ett stödpaket, som ska fördelas som kompensation för stigande gödsel, foder, el och drivmedelskostnader. Som förebild kan regeringen, såsom nämnts, använda den relativt framgångsrika hanteringen av 2018 års torkstöd.

Sedan behöver svenska bönder även bättre långsiktiga förutsättningar. Centerpartiets budget lägger inte bara allra mest pengar på lantbruket. Vi är enda parti att föreslå skarpa förslag för att underlätta svenskt jordbruks klimatomställning med en grön biopremie för jordbruket som syftar till att utjämna prisskillnaderna mellan HVO och diesel, en fråga som redan utretts i utredningen ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (SOU 2021:67). Den utredningen föreslår också att stärka den långsiktiga lönsamheten med ett jordbruksavdrag som fullt ut ersätter dagens nedsättning av dieselskatt, som vi vill genomföra. Vi har också i vår budget lagt nya satsningar på biodrivmedelsanläggningar för att öka den inhemska produktionen, utöver dem Centerpartiet redan drivit igenom i våra budgetsamarbeten.

Här behöver vi få igång en diskussion i riksdagen hur vi långsiktigt ger bättre förutsättningar för omställning och ökad konkurrenskraft. På längre sikt visar prisutvecklingen på behovet att ställa om från fossil energi till förnybar energi där det är möjligt. Det visar också på Sveriges behov att minska sitt importberoende av mat och insatsvaror till förmån för inhemskt producerade alternativ.

Svenska livsmedelsproducenter är världsledande på djurhälsa, har en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen och producerar mat på ett klimatsmart och miljövänligt sätt. Men, för att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behövs reformer som stärker konkurrenskraften.

Martin Ådahl (C), ekonomiskpolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C), landsbygdspolitisk talesperson

Elisabet Sannesjö (C), distriktsordförande Västmanland

Anders Wigelsbo (C), riksdagskandidat Västmanland

Artikeln publicerad i VLT.