Vi behöver ett samhälle fritt från våld

Anna.Vicky

Debattartikel signerad Anna Gunstad Bäckman och Jenny Adolphson (C).

Den 25 november är det Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi som skördar tusentals liv per år. Internationellt sett har en av tre kvinnor blivit utsatta fysiskt eller sexuellt våld under en livstid. Det handlar om våld i hemmet och i relationer, våld i offentliga miljöer och våld i konflikter där sexuellt våld används som vapen.

En ny studie från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) visar att omkring 55 procent av kvinnorna i Sverige blivit utsatt för fysiskt våld, sexuellt våld och/eller hot från någon man efter sin 15-års dag. Våldet finns omkring oss, i alla samhällsklasser, i alla led och i hela världen.

Arbetet för att bekämpa våldet ska inte förpassas till en dag eller vecka, utan det måste pågå året om. Vi Centerkvinnor är gräsrotsfeminister och har gått längst fram i kampen i flera decennier och det kommer vi att fortsätta göra. Vi vill att arbetet närmast de utsatta stärks, så att hjälpen alltid finns nära och samhället upptäcker och stöttar den som blivit utsatt. För en långsiktig utveckling där våldet aldrig ska ske, måste vi satsa på förebyggande åtgärder där våld aldrig är ett alternativ. Det arbetet börjar redan på förskolan och i hemmen.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och nu måste det ta slut. De utsatta kvinnorna kan inte vänta längre. Vi behöver ett samhälle fritt från våld, helst igår men absolut snart – den politiska ambitionen måste vara att det ska ta slut imorgon.

Anna Gunstad Bäckman
Ordförande Västmanlands Centerqvinnor

Jenny Adolphson
Centerkvinnorna Köping