Vårt Lant- och skogsbruk behöver hopp!

Den 6 september påvisades afrikansk svinpest i ett prov från ett dött vildsvin sydost om Fagersta. Sedan dess har totalt tretton fall konstaterats och en smittad zon har upprättats på nästan 1000 kvadratkilometer där man beslutat om omfattande restriktioner och även att samtliga tamgrisar i området ska avlivas. Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Daniel Bäckström besökte under måndagen Västmanland för att själv få en bild av situationen

Först torka. Sedan stora mängder regn i månader. På det översvämning - och för att avsluta ett otroligt tufft år så kom svinpesten och förbud att bruka skogen och leverera spannmål. Hur ska våra lantbrukare och bönder ta sig ur denna kris?

Daniel Bäckström Centerpartiets landsbygdspolitiske talesperson besökte i måndags en gård i Svartådalen, Sala kommun. För att med egna ögon se hur det här årets kriser drabbar företagen inom de gröna näringarna.

-Situationen är mycket allvarlig. Detta drabbar inte bara de som bedriver grisuppfödning i detta område. Det drabbar hela samhället; vår ekonomiska utveckling, försörjning av livsmedel, arbetstillfällen och friluftsliv, säger Daniel Bäckström (C)

Gården vi besökte idag bedrivs av familjen Pettersson. En generationsgård. Vi möts av uppgivna bönder, över den förödelse med översvämningarna men också restriktioner de blivit tvingade till på grund av svinpesten. Inte bara 45 hektar av spannmål som ligger under vatten, utan tillgången till halm för deras köttdjur. Hur ska de hantera förlusten av förlorad försäljning, en kostnad av att inte kunna bruka sin mark. Att inte kunna sätta vårskörden?

Trots det akuta läget så har regeringen ännu inte kunnat garantera någon form av stöd till dem i det drabbade området. Centerpartiet kräver nu en nationell uppbackning från regeringen och myndigheter för att mildra effekterna som kommer bli från arbetet med att begränsa smittan.

-Nu måste regeringen vakna och ge tydliga besked av vad som gäller. Framförallt vad gäller ersättning till de som bor och verkar i området. Företag inom naturturism, jord- och skogsbruk och liknande får inte lämnas vind för våg om restriktionerna ska fungera, säger Daniel Bäckström (C)

Det behövs statligt ekonomiskt stöd till lantbruket, och det behövs nu. Annars får vi leva med att frallan till frukosten och bullen till fikat inte går att baka på svenskt mjöl. Så kommer det vara den här vintern - men vi vill såklart inte att det ska vara så i framtiden.

Centerpartiet kräver dessutom att regeringen bjuder in samtliga partier till samtal för hur man på längre sikt skapar förutsättningar för att kompensera boende och företagare.

-Det behövs en bred politisk förankring för att skapa en uthållighet och för att restriktionerna efterlevs i praktiken. Bekämpningen kan ta mycket lång tid och därför behöver vi redan nu ha en uthållighet och långsiktighet i arbetet, säger Daniel Bäckström (C)