Västmanland
Centerpartiet lokalt

program strömsholmsdagarna

Under Strömsholmsdagarna 6-10 juni tar Centerpartiet upp flera frågor som berör hästnäringens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Under samtal lyfter vi frågor som engagerar, främjar och oroar. Dessutom så står vi till tjänst med att svara på politiska frågor. Vi vill veta vad du tycker politiska partier ska bidra med för att främja hästnäringen.

Fredag 8 juni kl 11

Utbildning och häst

Hur ser framtiden ut inom utbildningarna av hästbranschens kommande företagare och hur tar vi oss an dess utmaningar? Ser vi skiftningar i fokusområden inom utbildningarna i hästbranschen? Kompetensförsörjningen och efterfrågan på utbildad personal, hur är den nuvarande situationen? Håller den?

Deltagare: Gisela Löfstrand, verksamhetschef Ridklubb/Ridskola från SvRF, Eva Lundkvist, rektor Hästsportens Folkhögskola, Ann-Christin L Frickner, samordnare Centerpartiets Hästnätverk.

Lördag 9 juni kl 11

Hästens nationalarenor/Strömsholm – kommer de finnas kvar?

Hur kommer Strömsholms utveckling bli om Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) blir av med sin finansiering som försörjer Sveriges Nationalarenor, som bla Strömsholm? Blir det spiken i kistan för hästutbildningarna eller blir det en möjlighet att förnya HNS och Strömsholm? Här får vi reda på hur situationen ser ut och vilka scenarier vi står inför.

Deltagare: Stefan Johanson, VD på HNS, Per Lodenius, riksdagsledamot (C).

Lördag 9 juni kl 13.30

Hästens som hälsofrämjare - framtidens idrott och vårdalternativ

Hur ser situationen ut efter att ridsport klassas som friskvård och hur kan hästen användas i offentliga verksamheter som ex hästunderstödd terapi? Hästen har en helande förmåga både fysiskt och psykiskt enligt forskning, hur kan vi underlätta och möjliggöra privata och offentliga aktörer för att komma närmare dessa typer av rehabilitering?

Deltagare: Kicki Ronnerberg-Bäckman, verksamhetschef Förbund & Samhälle från SvRF, Per Lodenius, riksdagsledamot (C), Malin Johansson, ridskolechef Hallsta Ridklubb, Marianne Tuuvas, föreståndare Stall Xena.


Relaterade artiklar