Västmanland
Centerpartiet lokalt
  • / Birgitta Andersson

Birgitta Andersson

Personbild


Regionråd och gruppledare

Birgitta är Centerpartiets gruppledare i Region Västmanland och regionråd i opposition. Birgitta bor i Ängeby, Köping.

Uppdrag för Centerpartiet i Region Västmanland:
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Demokratiberedningen
Valberedningen
Ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott
Ersättare i samverkansnämnden

Kontakta Birgitta Andersson

Kontakta Birgitta

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....