Distriktsstämma 17/4 2021


Välkommen till Centerpartiet i Västmanlands stämma!

sol-has-bg

Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanlands distriktsstämma kommer genomförs digitalt den 17 april 2021.

Lämna in motion senast 28 februari

Till distriktsstämman kan medlemmar lämna motioner. Sista dag att lämna in motionen är den 28 februari, enligt Centerpartiets stadgar.

En motion kan röra verksamheten eller politiken på distirktsnivå eller den nationella nivån - vill du lämna in en motion till Centerpartiets partistämma i september måste den först lämnas in till distriktet och hanteras på distriktsstämman.

Har du skrivit en motion och vill lämna in den, kan du mejla den till vastmanland@centerpartiet.se.

Kallelse och närvaro

Personlig kallelse skickas med brev och mejl till ordinarie ombud. Handlingar publiceras här på sidan och skickas separat innan stämman.

Kan ordinarie ombud inte närvara ansvarar ombudet själv eller via sin kretsordförande att en ersättare kallas istället, samt att ersättaren får tillgång till stämmohandlingarna.

Som medlem i Centerpartiet eller något av våra syskonförbund har man närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Det betyder att du kan delta på stämman även om du inte är ombud.

Ombud och distriktsstyrelsen är de som har beslutanderätt på stämman.

Alla som önskar delta på stämman ska anmäla sig i förväg.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till distriktsexpeditionen på 021-18 11 01, eller vastmanland@centerpartiet.se.

Om distriktsstämman

Distriktsstämman är högst beslutande organ på länsnivå inom Centerpartiet. Till stämman får alla medlemmar inom distriktet komma och delta, även medlemmar från syskonorganisationerna CUF, CS och CK. Men det är bara ombuden som kommunkretsarna utsett som har rösträtt. Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma består av totalt 100 ombud.

På distriktsstämman väljs bland annat styrelse för distriktet som ska ansvara för arbetet under det kommande året. Ekonomi, verksamhet och motioner behandlas också under stämman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.