Västmanland
Centerpartiet lokalt
  • / Stämmoinfo

Distriktsstämma 2020

5 september 2020

Välkommen till Centerpartiet i Västmanlands första digitala stämma!

Digital distriktsstämma

Tidigare har meddelats att distriktsstämman för år 2020 flyttas till den 5 september. Flytten gjordes med förhoppningen om att kunna genomföra en fysisk stämma, precis som vanligt. Men läget kring smittspridning och framförallt begränsningar för folksamlingar att inte heller i september är en fysisk stämma möjlig.

Distriktsstyrelsen har därför beslutat att distriktsstämman 2020 ska genomföras digitalt. Mer information kommer i samband med kallelsen. Upplägget kommer bygga på att kretsarna samlar ombud och eventuella åhörare på en plats per kommun, så sköts och kopplas stämman upp från distriktsexpeditionen i Västerås.

Tid: 5 september 2020, kl 10 - 14.00 ca. Inloggning och registrering kan göras från 9.30.
Plats: Digitalt, samlingspunkt per kommun meddelas senare.

Kallelse och närvaro

Kallelse och handlingar skickas till ordinarie ombud i augusti.

Kan ordinarie ombud inte närvara ansvarar man själv eller via sin kretsordförande att en ersättare kommer istället, samt att ersättaren får tillgång till stämmohandlingarna.

Som medlem i Centerpartiet eller något av våra syskonförbund har man närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Det betyder att du kan komma även om du inte är ombud.

Ombud och distriktsstyrelsen är de som har beslutanderätt på stämman.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till distriktsexpeditionen på 021-18 11 01, eller vastmanland@centerpartiet.se.

Om distriktsstämman

Distriktsstämman är högst beslutande organ på länsnivå inom Centerpartiet. Till stämman får alla medlemmar inom distriktet komma och delta, även medlemmar från syskonorganisationerna CUF, CS och CK. Men det är bara ombuden som kommunkretsarna utsett som har rösträtt. Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma består av totalt 100 ombud.

På distriktsstämman väljs bland annat styrelse för distriktet som ska ansvara för arbetet under det kommande året. Ekonomi, verksamhet och motioner behandlas också under stämman.