Västmanland
Centerpartiet lokalt
  • / Stämmoinfo

Distriktsstämma 2020

Lördagen den 18 april hålls distriktsstämma i Surahammar.

Distriktstämma på Schenströmska herrgården

Årets distriktsstämma kommer hållas på Schenströmska herrgården i Ramnäs. Värdkrets för stämman är Surahammars centerkrets.

Motionera till stämman senast 29/2

Till distriktsstämman kan alla medlemmar skriva en motion med förslag som man anser Centerpartiet i länet borde driva. Även motioner kring nationellt politik kan skickas in.

Sista dag att lämna in en motion är den 29 februari.

Här kan du lämna in din motion.

Kallelse och närvaro

Kallelse skickas ut till ombuden den 2 april. Kan ordinarie ombud inte närvara ansvarar man själv eller via sin kretsordförande att en ersättare kommer istället.

Som medlem i Centerpartiet eller något av våra syskonförbund har man närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Det betyder att du kan komma även om du inte är ombud.

Ombud och distriktsstyrelsen är de som har beslutanderätt på stämman.

Ramprogram

09.00 - Kaffe och registrering

09.30 - Stämman öppnas

12.00 - Lunch

12.45 - Stämman återupptas

15.00 - Stämman avslutas

Frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till distriktsexpeditionen på 021-18 11 01, eller vastmanland@centerpartiet.se.

Om distriktsstämman

Distriktsstämman är högst beslutande organ på länsnivå inom Centerpartiet. Till stämman får alla medlemmar inom distriktet komma och delta, även medlemmar från syskonorganisationerna CUF, CS och CK. Men det är bara ombuden som kommunkretsarna utsett som har rösträtt. Centerpartiet Västmanlands distriktsstämma består av totalt 100 ombud.

På distriktsstämman väljs bland annat styrelse för distriktet som ska ansvara för arbetet under det kommande året. Ekonomi, verksamhet och motioner behandlas också under stämman.