Vi vill ha flygplatsen kvar

Centerpartiet ser Västerås flygplats som en viktig del i regionens infrastruktur vilken bidrar till vår regionala utveckling, främjar vårt näringsliv och har en nyckelroll i regionens beredskap vid tider av kris eller krig. Räddningstjänsten, sjukvården, försvarsmakten och utbildningsanordnare nyttjar Västerås Flygplats frekvent i dagsläget. Vi vill att Västerås ska bli ett nav i omställningen till klimatsmart flyg.

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt från Västerås

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.