Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Kretsstyrelse

Ordförande. Magnus Ekblad
Vice ordförande: Eva-Lotta Svensson
Kassör: Lisa Bortmyr
Ledamöter: Ing-Marie Berndtsson, Mats Granlund, Sara Gunstad Selin, Ulf Jansson, Rickard Jerndahl, Tina Sjödin, Jersey Tran

Nedan presenteras våra förtroendevalda i Västerås kommun 2015-2018

Kommunfullmäktige

Ordinarie: Lars Kallsäby, kommunalråd
Ordinarie: Vicki Skure-Eriksson, kommunalråd
Ordinarie: Hans Stergel
Ordinarie: Monica Stolpe-Nordin
Ersättare: Indi Persson
Ersättare: Mikael Palmqvist

Byggnadsnämnden

Ordinarie: Lars Kallsäby, Ordförande
Ersättare: Ing-Marie Berndtsson

Fastighetsnämnden

Ordinarie: Monica Stolpe-Nordin

Förskolnämnden

Ordinarie: Per Rostad
Ersättare: Falis Hassan

Grundskolenämnden

Ordinarie: Vicki Skure-Eriksson, Ordförande
Ersättare: Eva-Lotta Svensson

Individ- och familjenämnden

Ordinarie: Dorothy Bergqvist

Krisledningsnämnden

Ordinarie: Lars Kallsäby

Kulturnämnden

Ordinarie: Mikael Palmquist
Ersättare: Teresia Unander-Scharin

Miljö- och konsumentnämnden

Ordinarie: Monica Stolpe Nordin, 1:e vice ordförande
Ersättare: Magnus Nystedt

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Ordinarie: Camilla Bohm-Coleman
Ersättare: Indi Persson

Nämnden för idrott och friluftsliv

Ordinarie: Hans Stergel, Ordförande
Ersättare: Ing-Marie Berndtsson

Skultuna kommundelsnämnd

Ordinarie: Karin Westlund
Ersättare: Elisabeth Sannesjö

Styrelsen för Konsult och Service

Ordinarie: Lars Kallsäby, Ordförande

Styrelsen för Vård och omsorg

Ordinarie: Hans Stergel, Vice ordförande
Ersättare: David Sundén

Tekniska nämnden

Ordinarie: Ulf Jansson, 1:e vice ordförande
Ersättare: Adam Pettersson

Teknisk produktionsstyrelse

Ersättare: Fredrik Ingels

Valberedningen

Ordinarie: Lars Kallsäby
Ersättare: Vicki Skure-Eriksson

Valnämnd

Ordinarie: Iréne Sandberg
Ersättare: Hassan Mahamed

Äldrenämnden

Ordinarie: Birgitta Olsson
Ersättare: Eva Edlund

Kommunrevisionen

Ordinarie: Åke Johansson, 2:e vice ordförande

Nämndemän

Basil Wakid
Charlotte Unander-Scharin
Åke Johansson
Peter Toll
Mahamed Hassan
Linda Rahme

Elnät

Ersättare: Bengt Granberg

Mimer

Ersättare: Dan Edlund

Fibra

Ordinarie: Magnus Ekblad, ordförande
Ersättare: Calle Björklund

Mälarenergi

Ordinarie: Magnus Ekblad

Västerås flygplats

Ordinarie: Hans Stergel

Mälarhamnar

Ersättare: Mats Eriksson

Mälardalens Brand och räddningsförbund

Ersättare: Mikael Palmqvist

Strategi och fastigheter

Ordinarie: Lars Kallsäby, vice ordförande
Ersättare: Fredrik Melin

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

Ordinarie: Indi Persson
Ersättare: Calle Björklund

Samkom AB

Ordinarie: Magnus Ekblad, Ordförande
Ersättare: Calle Björklund