Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Kretsstyrelse

Ordförande. Eva-Lotta Svensson

Ledamöter: Milena Axklo (CUF), Ing-Marie Berndtsson (kassör), Magnus Ekblad, Ulf Jansson, Mahamad Hassan, Christelle Njejimana, Sara Norström, Anton Sandell (vice ordförande och medlemsansvarig) och Jonathan Taki (studieansvarig).

Nedan presenteras våra förtroendevalda i Västerås kommun 2018-2022

Gruppledare
Vicki Skure-Eriksson

Kommunalråd
Vicki Skure-Eriksson
Monica Stolpe-Nordin

Kommunfullmäktiges ordförande
Lars Kallsäby

Kommunrevisionen
vice ordförande Åke Johansson

Valnämnden
ordinarie Dan Edlund
ersättare Camilla Bohm-Coleman

Överförmyndarnämnden
ordinarie Mattias Dahlberg

Kommunstyrelsen
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Monica Stolpe-Nordin

Fastighetsnämnden
ordinarie Elisabet Sannesjö
ersättare Margaretha Humble

Byggnadsnämnden
ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare Karin Westlund

Miljö- och konsumentnämnden
vice ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare Johan Lembke

Individ- och familjenämnden
ordinarie Dorothy Bergqvist
ersättare Erik Kihlberg

Äldrenämnden
ordinarie Indi Persson
ersättare Karin Larses

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
ordinarie David Sundén
ersättare Teresia Unander-Scharin

Kulturnämnden
ordinarie Mikael Palmqvist
ersättare Birgitta Olsson

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Adam Pettersson

Förskolenämnden
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Falis Hassan

Grundskolenämnden
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Jonathan Taki

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ordinarie Eva-Lotta Svensson
ersättare Ahmed Abdurahman

Tekniska nämnden
ordinarie Ulf Jansson
ersättare Jan Thunberg

Västmanlands kommuner
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ordinarie Lars Kallsäby
ersättare Monica Stolpe-Nordin
ersättare Karin Westlund

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Lars Andersson

Skultuna kommundelsnämnd
ordförande Karin Westlund
ersättare Elisabeth Sannesjö
ersättare Reidun Andersson

Mälardalens brand- och räddningsförbund
ordinarie Adam Pettersson

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
ordinarie Monica Stolpe-Nordin

Kommunalförbundet Västmanlandsteater
ersättare Indi Persson

Mälarenergi AB
ordinarie Magnus Ekblad

Fibra AB
ordförande Magnus Ekblad

Mälarenergi Elnät AB
ersättare Margaretha Humble

Bostads AB Mimer
ordinarie Ing-Marie Berndtsson

Nya Västerås Flygplats AB
ordförande Lars Kallsäby

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
ordinarie Dan Edlund

Mälarhamnar AB
ordinarie Mats Eriksson

Västerås Marknad och Näringsliv AB
ordinarie Vicki Skure-Eriksson

Krisledningsnämnden
Vicki Skure-Eriksson