Förtroendevalda

Kretsstyrelse

Ordförande Reidun Andersson

Ledamöter: Jonathan Taki (vice ordförande), Sara Norström (kassör), Ulf Jansson, Tobias Härnström, Mattias Dahlberg

Nedan presenteras våra förtroendevalda i Västerås kommun 2018-2022

Gruppledare
Vicki Skure-Eriksson

Kommunalråd
Vicki Skure-Eriksson
Monica Stolpe-Nordin

Kommunstyrelsen
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Monica Stolpe-Nordin

Skultuna kommundelsnämnd
ordförande Karin Westlund
ersättare Elisabeth Sannesjö
ersättare Reidun Andersson

Kommunrevisionen
vice ordförande Åke Johansson

Valnämnden
ordinarie Dan Edlund
ersättare Camilla Bohm-Coleman

Överförmyndarnämnden
ordinarie Mattias Dahlberg

Individ- och familjenämnden
ordinarie Dorothy Bergqvist
ersättare Erik Kihlberg

Äldrenämnden
ordinarie Indi Persson
ersättare Karin Larses

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
ordinarie David Sundén
ersättare Reidun Andersson

Kulturnämnden
ordinarie Mikael Palmqvist
ersättare Birgitta Olsson

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Adam Pettersson

Förskolenämnden
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Falis Hassan

Grundskolenämnden
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Jonathan Taki

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ordinarie Eva-Lotta Svensson
ersättare Ahmed Abdurahman

Tekniska nämnden
ordinarie Ulf Jansson
ersättare Jan Thunberg

Krisledningsnämnden
Vicki Skure-Eriksson

Fastighetsnämnden
ordinarie Elisabeth Sannesjö
ersättare Monica Humble

Byggnadsnämnden
ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare Mattias Dahlberg

Miljö- och konsumentnämnden
vice ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare Johan Lembke

Mälardalens brand- och räddningsförbund
ordinarie Adam Pettersson

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
ordinarie Monica Stolpe-Nordin

Kommunalförbundet Västmanlandsteater
ersättare Indi Persson

Mälarenergi AB
ordinarie Lars Kallsäby

Fibra AB
ordförande Lars Kallsäby

Mälarenergi Elnät AB
ersättare Lars Kallsäby

Bostads AB Mimer
ordinarie Ing-Marie Berndtsson

Nya Västerås Flygplats AB
ledamot David Sundén

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
ordinarie Dan Edlund

Mälarhamnar AB
Ordförande Lars Kallsäby

Ersättare Mats Eriksson

Västerås Marknad och Näringsliv AB
ordinarie Vicki Skure-Eriksson

Västmanlands kommuner
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ordinarie Lars Kallsäby
ersättare Monica Stolpe-Nordin
ersättare Karin Westlund

Nämndemän
Åke Johansson
Dan Edlund
Karin Larses
Christelle Njejimana
Ing-Marie Berndtsson

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Lars Andersson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.