Västerås
Centerpartiet lokalt

Styrelsemöte

Digitalt

Kretsstyrelsen träffas digitalt. För länk och inlogg, kontakta vår politiska sekreterare Victoria Barrsäter, victoria.barrsater@centerpartiet.se, 0727-159901.