Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Kyrkan

Kyrkan

Bild

Under nuvarande mandatperiod innehar våra kandidater följande positioner i Västerås pastorat.

 

Kyrkofullmäktige
Ulrika Pettersson
Per Rostad
Wivi Johansson
Magnus Nystedt
Åke Johansson (ers)
Karin Vikland (ers)

Kyrkoråd
Ulrika Pettersson (1:e vice ordförande)
Per Rostad
Wivi Johansson (ers)

Arbetsutskottet
Ulrika Pettersson

Revision
Lennart Kjellin
Lars Kallsäby (ers)

Valnämnd
Iréne Sandberg

Valberedning
Lars Wretlund
Charlotte Unander-Scharin (ers)

Kyrkogårdsutskottet
Magnus Nystedt

Fastighetsutskottet
Åke Johansson

Ombud arbetsgivarorganisationen
Ulrika Pettersson

I Västerås stift innehar vi följande positioner.

 

Stiftsfullmäktige
Magnus Nystedt
Ulrika Pettersson
Iréne Sandberg (ers)

Stiftsstyrelsen
Magnus Nystedt

Domkapitlet
Ulrika Pettersson (ers)