Kallsäby om flytten av ridcenter på Hamre

I dagens VLT uttalar sig Lars Kallsäby om planerna på att flytta ridskolan på Hamre till Branthovda:

Kommunen vill sälja attraktiv mark på Hamre – där det nedslitna ridcentret ligger – för att kunna bygga 1 000 bostäder i en första etapp.

Den nya ridanläggningen med bland annat två ridhus och plats för 90 hästar ska ligga mitt emot Brandthovda IP. Länsstyrelsen är emot och anser i ett samrådsyttrande att en ridanläggning skadar det kulturhistoriska värdet och fornlämningarna i området.

– Om jag talar för hela Västerås stad så är det bra ekonomi – och sett till den bostadsbrist som finns är det attraktiv mark att bo på, säger Lars Kallsäby (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Detaljplanen för den nya anläggningen med tillhörande ridgymnasium har varit på samråd. Området är klassat som riksintresse, men som sådant inte förbjudet att förändra i, enligt Kallsäby.

Det finns positiva reaktioner, men flera olika parter – exempelvis Västmanlands läns museum, miljö- och konsumentnämnden, lantbrukare i området, är kritiska mot placeringen.

Hur ser du på intressekonflikten med länsstyrelsen?

– Jag vet inte om det är en konflikt. Jag tycker att vi har en bra dialog med länsstyrelsen. De har inte slutgiltigt sagt sitt, säger Kallsäby.

Frågan har utretts länge och flera olika platser har varit på förslag. Kallsäby anser att Brandthovda är det bästa.

Kan du förstå dem som är oroliga att området förändras?

– Jo, det finns alltid de som inte vill ha något nytt på ett visst ställe. Jag tycker att vi har tagit extremt stor hänsyn när vi kompromissat fram förslaget. Det är anpassat och ska inte förstöra kulturhistoriska värden.