Över 16 miljoner i ökade utgifter väntar Landstinget Västmanland och länets kommuner

Lars Kallsäby, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland, intervjuas i dagens VLT om regeringens förslag till förändring av sjukförsäkringen.

Regeringens förslag till förändring av sjukförsäkring kommer att leda till kraftigt höjda sjuklönekostnader för arbetsgivare i hela landet.

- Om reformen går igenom riskerar Västmanlands kommuner och landsting att få ökade kostnader med 16,3 miljoner, säger Lars Kallsäby, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland.

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att arbetsgivare ska vara med och finansiera långa sjukskrivningar.

- Det är ett trubbigt verktyg som redan testats och slopats av Göran Perssons regering. En liknande modell prövades under 2005–2007, men avskaffades då den slog fel. Ytterligare piskor riktade mot arbetsgivare löser inte problemen, säger Lars Kallsäby.

För Västmanland innebär regeringens förslag en utgiftsökning på drygt 16 miljoner kronor, att läggas till en redan hårt ansträngd ekonomi för våra kommuner och landstinget. Sjukfrånvaron varierar beroende på region och kommun och en svag arbetsmarknad i kombination med en hög arbetslöshet är några av de faktorer som tenderar att hänga ihop med en högre sjukfrånvaro. Regeringens egna framskrivningar i sin senaste budget med kraftiga ökningar av bidragsberoende och ökat utanförskap borgar knappast för en starkare ekonomi.

- Att regeringen sockrar sitt förslag med en liten sänkning av arbetsgivaravgiften ändrar inte det faktum att Västmanlands kommun- och landstingssektor får en kostnadschock på 16,3 miljoner kronor, säger Lars Kallsäby.

- Då ska vi komma ihåg att dessa redovisade kostnader enbart är för kommunerna och landstingen, lägger vi därtill det privata näringslivet blir övervältande av kostnader från staten än större – förslaget riskerar inget annat än att göra företag och då särskilt små företag, mindre benägna att anställa, avslutar Lars Kallsäby.