Satsa på bredband och poliser - i hela landet

Lars Kallsäby, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet i Västmanland, kommenterar tillsammans med Annie Lööf, partiledare och Anna Gunstad Bäckman, distriktsordförande i Västmanland, Centerpartiets vårbudget.

Vi i Centerpartiet presenterade nyligen en vårbudget, som är vårt alternativ till regeringens budgetproposition. För det behövs verkligen ett alternativ. Regeringens vårbudget är tom på de stora reformer som krävs när jobben inte växer till, trots högkonjunktur, och när kostnaderna skenar, inte minst på grund av ett onödigt dyrt flyktingmottagande och en ineffektiv arbetsmarknadspolitik.

Regeringens vårbudget är också gles på satsningar utanför storstäderna. I stället för att föra en politik för hela Sverige väljer man att dra ned på småstäder och landsbygd. Det blir dyrare att gå på bio på mindre orter, medan det blir gratis att gå på museum i huvudstaden. Barnfamiljer och snickare straffas med mindre ROT-avdrag, medan byggherrar subventioneras för att bygga ettor i storstäderna.

Centerpartiet tror på ett levande och växande Sverige, oavsett var i Sverige. Därför satsar vi bland annat på bredband för människor på landsbygden som vill kunna streama film i paddan utan att det laggar eller skypa med nära och kära på andra sidan jorden utan störningar. I vår budgetmotion lägger vi en extra miljard på bredband på landsbygden.

Vi anser också att man ska kunna känna sig trygg var man än bor i landet. Polisen måste vara närvarande i alla delar av Sverige. Centerpartiet vill öka polisens anslag med 2,4 miljarder kronor, vilket ger ytterligare 2000 poliser. Vi lägger dessutom 140 miljoner på att prioritera vardagsbrottsligheten.

Även klimatarbetet är något som inte bara kan ske i storstan. När vi ställer om till en fossiloberoende fordonsflotta måste det finnas laddstolpar längs vägarna även i småstäder och utanför de större tätorterna. Centerpartiet föreslår att 150 miljoner kronor per år investeras i utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och laddinfrastruktur i hela landet. Det motsvarar 30 000 laddstolpar.

Centerpartiets vårbudget är fylld till bredden med skarpa reformer för att få in nyanlända på arbetsmarknaden, ställa om till ett fossiloberoende Sverige och göra det billigare och enklare för småföretagare att skapa nya jobb. Behovet av skarpa reformer är stora, vart man än bor. Därför är det en självklarhet för oss att ha en politik för hela Sverige.