Kilometerskatten hotar kvarvarande mjölkgårdar

Det finns fem mjölkgårdar kvar i Västerås kommun. Regeringens kommande kilometerskatt, kanske upp till 26 kr per mil för tunga transporter, hotar dessa gårdar så väl som andra lantbruk. Nästa vecka undersöker vi exakt vad kilometerskatten kan innebära.