Vi välkomnar Rasmus Persson till Västerås

Rasmus Persson är sedan oktober 2016 direktör för överförmyndarförvaltningen i Västerås Stad. Vi säger väkommen till Västerås.

Rasmus var fram till det att han började jobbet på Västerås Stad under tio år kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun med ansvar för social välfärd.