Silon kan rivas – ger plats åt nya bostäder i Östra hamnen

Lantmännen kan tänka sig att flytta från östra hamnen. Då kan planerna på bostäder där silon står bli verklighet. Lars Kallsäby intervjuas i VLT.

I exempelvis Limhamn utanför Malmö har silon byggts om till bostäder. Ordföranden i byggnadsnämnden, Lars Kallsäby (C), tror dock att det är bättre att riva för att sedan bygga nya bostäder.

– Det kan finnas tekniska lösningar som gör att man kan bygga om silon, men jag tror att man får riva även om det är ett svårt jobb med väldigt mycket material, säger kommunalrådet.

Kallsäby har ingen tidsplan över när ett beslut kan komma för silons framtid.

– Ju förr, desto bättre. Men om det händer något om fem, tio eller 15 år kan jag inte säga. Vi har uppfattat att Lantmännen är positivt till en flytt av sin verksamhet till Västra hamnen och det underlättar processen, säger han.

silo, lantmännen