Lars kallsäby intervjuas om Öster Mälarstrand

Den sista och fjärde etapp fyra i bostadssatsningen på Öster Mälarstrand kommer att innehålla ytterligare 550 lägenheter, ett äldreboende med 90 platser och förskola med mellan 80-100 platser.

öster mälarstrand

Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden, intervjuades idag om den fjärde etappen med bostäder på Öster Mälarstrand:

"Den sista och fjärde etapp fyra i bostadssatsningen på Öster Mälarstrand kommer att innehålla ytterligare 550 lägenheter, ett äldreboende med 90 platser och förskola med mellan 80-100 platser.

– Tillsammans med de andra etapperna blir det här ett komplett bostadsområde med cirka 2 700 invånare i ett väldigt attraktivt område, nära Mälaren men ändå stadsnära, säger Lars Kallsäby (C) ordförande i byggnadsnämnden i Västerås.

När området först började bebyggas, fanns en hel del protester men när området nu börjat bebyggas verkar inställningen vara en annan, enligt Lars Kallsäby.

– Jag hoppas nu att vi inte får så många överklaganden, för i botten har vi nämligen fortfarande väldigt stor efterfrågan på bostäder."