Pressmeddelande: Utlokalisera kommunal förvaltning

bäckbyhuset

Idag skickade Samarbete för Västerås ut ett pressmeddelande som går ut på att stadsledningen får i uppdrag att titta på vilka kommunala verksamheter som kan utlokaliseras till Bäckbyhuset.

Vilka verksamheter inom Stadens förvaltning är lämpliga att utlokalisera till våra kommundelar? Den frågan ska stadsledningskontoret nu utreda på initiativ från majoriteten i Västerås Stad. Ett första steg kommer att vara att titta på vilka verksamheter som kan lokaliseras till Bäckbyhuset.

Ett av våra strategeiska utvecklingsområden i Västerås är social utveckling i hela staden, detta kan man skapa på många olika sätt. Den kommunala verksamheten har ett stort ansvar i skapandet av en sammanhållen stad. Vi vill ta ett steg framåt i detta arbete genom att öka den kommunala närvaron i hela kommunen, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

Nästa steg i detta arbete kan vara att även titta på hur nya mötesplatser och arenor kan skapas i våra kommundelar tillsammans med näringsliv och civilsamhälle, säger Amanda Agestav (KD), vice ordförande kommunstyrelsen.

Det är viktigt att vi använder de lokaler som Västerås stad äger på allra bästa sätt, vi vill såklart att våra lokaler ska sjuda av liv och positiva aktiviteter, säger Magnus Edström (MP), kommunalråd.

Som ordförande i Byggnadsnämnden så ser jag gärna att delar av stadsbyggnadskontoret tar steget ”ut på torget” och finns närmare invånarna, detta skulle kunna vara bra för både verksamhet och invånare, säger Lars Kallsäby (C), kommunalråd.