Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Intervju med kyrkovalskandidat Magnus Nystedt

Intervju med kyrkovalskandidat Magnus Nystedt

Vi presenterar i en rad intervjuer Centerpartiets kandidater i kyrkovalet i Västerås. I den här intervjun lär vi känna Magnus Nystedt. Magnus är kandidat för stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Berätta om dig själv, vem är Magnus?

- Jag kommer från Västerås. Jag arbetar som politisk sekreterare för Centerpartiet i Västerås kommun. Det är utmanande, spännande och kul. I korthet innebär det att jag arbetar i nära samarbete med våra politiker och hjälper dem med allt vad de behöver hjälp med. Det är allt från att ordna med fika, till att boka möten, skriva artiklar, spela in och redigera video, för att nämna några exempel.

- Tidigare har jag gjort en hel del olika saker, jag brukar säga att jag kan lite om mycket. Jag har varit universitetslärare, bloggare, journalist, projektledare med mera. Teknik intresserar mig och jag lägger alldeles för mycket tid på nätet och sociala medier. Om jag har någon hobby är det fotografi men jag försöker också läsa konstvetenskap på universitet. Det ger en bra avkoppling till jobbet som bitvis är ganska krävande.

Varför har du valt att ställa upp i kyrkovalet?

- För att min kristna tro är viktig för mig och därför också kyrkan, och jag tror att jag med min erfarenhet och kunskaper har något att tillföra kyrkan. Kanske det kommit delvis med åldern också att jag bryr mig mer om en del saker som jag tog för givet när jag var yngre.

- Mitt kyrkliga engagemang började när jag konfirmerades, det var då min tro växte fram. Jag var konfirmandassistent i flera år och den gemenskap jag upplevde då har jag nog inte hittat på samma sätt igen. Efter högskolan flyttade jag utomlands och senare gifte jag mig.

- Min fru Crystal och jag har varit engagerade i kyrkor på olika sätt på de platser runt jorden där vi bott. Men när vi flyttade tillbaka till Sverige kände jag att nu ville jag tillbaka till kyrkan mer seriöst. Det har tagit lite tid att nå fram men nu tar det sig uttryck i att jag ställt upp i kyrkovalet.

- Jag vill tillägga att jag ser den som en stor ära att ha fått förtroende från våra medlemmar att stå så högt upp på listorna och det tackar jag för. Det hade jag inte alls väntat mig, speciellt eftersom jag är så ny i partiet.

Har du något uppdrag i kyrkan i dag?

- Nej, det har jag inte. Jag är ny i politiken och blev medlem i Centerpartiet mot slutet av 2015. Men jag är ersättare i Miljö- och konsumentnämnden i Västerås, det är det första politiska uppdraget jag har. Jag hoppas dock få förtroendet nu i kyrkovalet att vara med och forma framtidens kyrka.

Vilken är den stora utmaningen för Svenska Kyrkan just nu och hur tycker du kyrkan ska bemöta den?

- Svårt att välja en utmaning för kyrkan står inför en rad stora utmaningar. Och det har väl kyrkan alltid gjort, inte minst för 500 år sedan när Martin Luther spikade upp sina teser och revolterade mot den katolska kyrkan.

- Men ett problem som Svenska kyrkan har är det demokratiska underskottet. Ett valdeltagande 2013 på 12,8% sett över hela landet. Det är alltså en stor majoritet av medlemmar som inte går och röstar. Det är alltså nästan nio av tio medlemmar som inte röstar. Skälen till varierar förstås men att man inte känner att kyrkan är relevant i sitt liv är säkert en orsak.

- Det hör ihop med det minskande medlemsantalet som också är ett stort problem. Jag läste en artikel för en tid sedan och där gjordes poängen att vi kanske tänker för marknadsmässigt om kyrkan (texten finns här red. anm.). Att vi tänker för mycket i antalet medlemmar, kronor och ören, statistik, att kyrkan är som ett företag som vilket som helst. Det ger en bild av kyrkan och hur vi identifierar problem. Andra bilder ger andra infallsvinklar, problem och lösningar. Mentala modeller som styr vårt tänkande och agerande. Kanske vi har för begränsande tankemodeller om vad kyrkan ska vara.

- Jag menar att vi inte ska stirra oss blinda på medlemsantalet, det stabiliserar sig runt det antal som kyrkan liksom ska ha vid den här tidpunkten. Vi ska arbeta med att sprida Guds ord, stärka den kristna gemenskapen, främst genom gudstjänster, och ta hand om våra medmänniskor så gott vi kan, sen finner medlemmarna oss. Och det där är en svår balansgång för vi måste samtidigt följa med i tiden och vara moderna. Men det ligger mer i kyrkans arbetssätt, tror jag, än i budskapet och vad vi tror på.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?

- Som vi pratade om så har kyrkan en rad stora och allvarliga utmaningar och det bästa sättet att vara med och se till att kyrkan tar sig an dessa utmaningar är att rösta. Då är man med och påverkar kyrkans framtida utveckling. Är man medlem i Svenska kyrkan tycker jag det är naturligt att rösta för är man medlem antar jag att man tycker om vissa saker kyrkan gör men man kanske också tycker mindre bra om andra saker. Ett konstruktivt sätt att se till att kyrkan då gör rätt enligt vad man tycker är att rösta. Sen är det klart att man ändå inte får igenom exakt det man tycker men det är demokrati.