Debatt: Ska dopet vara ett krav för medlemskap i Svenska kyrkan?

Kyrkovalskandidat Mikael Palmqvist skriver i VLT om dopet ska kvarstå som ett krav för medemskap i Svenska kyrkan.

Dopet har haft och har stor betydelse. Och jag tror också att dopet fortsättningsvis kommer att ha en grundläggande stor betydelse i Svenska kyrkan. Men om kravet för medlemskap är att antingen döpa sig eller anmäla att man avser att döpa sig, så tror jag det är väsentligt att vi påminner oss om att dopet i sitt ursprung är mer ämnat som ett Guds nådemedel än som ett trosbevis och inträdesbiljett till organisationen Svenska kyrkan! Det vill säga, dopet liksom nattvarden är inte en förutsättning och krav för att ingå i Kristi kyrka. Ska det då vara så att en av Guds nådemedel, dopet är en förutsättning för att ingå i organisationen Svenska kyrkan?