Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Debatt: Vi ska inte ta kyrkan ur Svenska kyrkan

Debatt: Vi ska inte ta kyrkan ur Svenska kyrkan

Kyrkovalskandidaten Magnus Nystedt skriver i Kyrkans tidning en replik på en debattartikel av Pierre Kjellin (S). Läs ett utdrag nedan och hela texten på hans blogg.

Det är klart vi ska lyssna på alla medlemmar, troende eller inte. Och det är klart vi ska ta oss an de stora utmaningar som står inför oss så som medlemstapp, sekularisering i samhället mm. Alltså, vi måste ha en omfattande diskussion om kyrkans självbild och omvärdera vissa saker vi kanske tidigare har tagit för givet.

Men det får aldrig gå ut över att ära Gud och utföra vårt kristna uppdrag. Jag tror inte vi får hålla kvar vid medlemstappet så fanatiskt att vi drar ned på det kristna inom kyrkan, det är en farlig väg att gå. Snarare tror jag att vi ska fokusera på vad det innebär att vara en kristen kyrka och låta det vägleda kyrkans verksamhet.