Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Debatt: Det viktiga valet

Debatt: Det viktiga valet

Idag i VLT skriver våra kyrkovalskandidater Magnus Nystedt, Mikael Palmqvist och Ulrika Petterson tillsammans med Anders Åkerblom, Rättvik, om vikten av kyrkovalet.

Svenska kyrkan är Sveriges största folkrörelse med cirka 6,5 miljoner tillhöriga. Kyrkan finns lokalt, på stifts- och riksnivå och internationellt med viktiga frågor om tro/värderingar, kulturengagemang och socialt samhällsansvar.

Kyrkovalet kallas ofta det glömda valet, men det bör egentligen kallas det viktiga valet.

Vi är faktiskt många som röstar. Förra gången var vi 700 000 personer som tog tillvara möjligheten att lägga vår röst. Detta trots att valet inte märks så mycket i media och att man vet att det ganska sällan sker dramatiska omröstningar på församlingsplanet, där det mesta sker i samförstånd och utan synliga motsättningar.

Men det är ett viktigt val, där varje röst väger tungt eftersom enbart 12-13 procent brukar rösta. Det finns anledning att se över valsystemet, men just nu är det detta som gäller. Låt oss göra vårt bästa av det.

I år är vi många som känner oro inför risken för kupper, där minoriteter kan mobilisera sitt folk och ta över beslutande organ, p.g.a. att stora grupper som tillhör kyrkan inte bryr sig om att rösta. På så sätt skulle t.ex. Sverigedemokraterna med sin nationalistiska vision liknande strömningar på 1900-talets början, kunna få alldeles för stort inflytande på riksplanet och därmed söka vrida klockan tillbaka. SD:s partiledare Jimmy Åkesson har ju trotsigt proklamerat: ”Vi ska ta över kyrkan”.

På så sätt kan valets legitimitet rubbas, och styrorganen kommer inte att på ett bra sätt att representera de tillhöriga.

Det är också viktigt att alla – inte bara innekretsar eller de anställda i kyrkan – kommer att kunna känna sig representerade i våra beslutande organ i vår öppna folkkyrka. Titta på valsedlarna och tänk efter hur du vill ha det.

Vi är en stor skara förtroendevalda som är djupt engagerade i församlingslivet med gudstjänstutveckling, social omsorg och rikt kulturutbud. Vi ställer våra erfarenheter, vår tid och våra krafter till förfogande för att ta ansvar för Svenska kyrkan i tiden. Vi gör det med glädje inom Centerpartiets ram. Vi är inte toppstyrda som det antytts i en del debatter, för vi är en folkrörelse. Gemensamt för oss, är att vi har en vision som vi känner igen både i kyrkolivet och i samhällslivet. Vi verkar för en öppen, nära och grön kyrka i tiden.

Anders Åkerlund (C), Rättvik

Magnus Nystedt (C), Västerås

Mikael Palmqvist (C), Västerås

Ulrika Pettersson (C), Västerås