En öppen och välkomnande kyrka

VLT uppmärksammar idag kyrkovalet. Kyrkovalskandidaten Ulrika Pettersson, förstanamn på listan till kyrkofullmäktige, intervjuas.

– Att Svenska kyrkan fortsätter att vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som vill vara en del av den. Med utgångspunkt i vår kristna människosyn ska kyrkan aktivt verka för inkludering och omsorg om människor. Kyrkan ska finnas nära människor och möta människor där de är.