Issis Melin får Centerpartiets pris Årets förebild i kvinnofrågor

Viktoria Skure-Eriksson delar ut priset till Issis Melin.

På Internationella kvinnodagen ger Centerpartiet i Västerås för första gången ut priset Årets förebild i kvinnofrågor. Det går i år till Issis Melin som är skolkurator i Västerås.

Issis Melins idoga arbete för barn och unga i Västerås men även runt om i Västmanland gör verkligen stor skillnad för framförallt våra barn och unga. Priset delades ut av Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Issis Melin har tidigare uppmärksammats av media för sitt arbete. Bland annat för sin insats för att förhindra att en 14-årig flicka från Västerås giftes bort under en resta utomlands med sin pappa. Hur det gick till finns att lyssna på här: http://bit.ly/issismelin

Motiveringen lyder: "För att Du i din egenskap av skolkurator både i teori och i praktiskt handlande bidrar till att uppmärksamma och sprida kunskapen om hedersförtryck och hur det inskränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt att styra över sina egna liv.

Genom att lära ut demokratiska normer och värden och upptäcka och agera när barn far illa kan alla i samhället göra insatser som räddar liv, vilket du genom ditt civilkurage och medmänskliga agerande bevisat i praktisk handling."

- Vilken ära att få det här priset. Det ger styrka i att vi måste arbeta mer och vi måste bli fler som ser de här barnen och ungdomarna som far illa. Vi måste arbeta för jämställdhet för alla och att mänskliga rättigheter ska gälla alla, vi kan inte göra skillnad mellan människor, säger Isis Mellin.