Så här vill vi öka tryggheten i hela Västerås

Vicki Skure-Eriksson svarar i Västerås Tidning på frågan om hur vi vill öka tryggheten i hela Västerås.

"Vi vill försvåra och förhindra kriminalitet och underlätta polisens arbete med hjälp av belysning, uppröjning av buskage och planering av utemiljön. Ta hjälp av civilsamhället bl a genom att fler vuxna finns ute på gator och torg på kvällar och helger. Andelen droger i samhället ökar oroväckande. Skolan, fritidsklubbar, fritidsgårdar, idrottsföreningar och övriga civilsamhället kan hjälpa till att upptäcka unga människor som är på väg att radikaliseras eller riskerar att hamna i droger och kriminalitet. Det förebyggande arbetet kan snabbt fånga upp ungdomar som hamnat snett. Därför vill vi fördubbla andelen fältarbetande socialsekreterare."

Läs hela vårt handlingsprogram här.