Behåll Skultuna kommundelsnämnd

Vi vill behålla Skultuna kommundelsnämnd. Karin Westlund, ledamot i nämnden säger: "Flyttar man makten längre bort är det svårare att få gehör".