Lars Kallsäby intervjuad om medborgardialoger

Västerås Stad håller en rad medborgardialoger (också kallade ortsdialoger) runt om i kommunen. Syftet är att i dialog med invånarna arbeta fram hur framtiden i den delen av kommunen ska se ut.

Du kan se hela inslaget här.