Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Svar på interpellation om trygghet i anslutning till fritidsgårdar

Svar på interpellation om trygghet i anslutning till fritidsgårdar

Vicki Skure-Eriksson svarade under gårdagens kommunfullmäktige på en interpellation om trygghet i anslutning till fritidsgårdar i Västerås.