Mer förnybart i tanken

Janne och Ulf

Våra ledamöter i Tekniska Nämnden driver på inför kommande förhandlingar

Västerås har kommit ganska långt på vägen till fossilfria transporter. Lokaltrafiken och sopbilarna körs på biogas. Även kraftvärmeverket har gått ifrån olja och kol. Men för att klara klimatkrisen krävs att vi alla tar ansvar och gör mer. Som centerpartister sprungna ur bonderörelsen, vet vi att ett hållbart brukande av vår jord är det enda tänkbara och därför driver vi på i den här frågan.

Det är dags att kräva att stadens driftsentreprenörer övergår till förnybara bränslen vid nya upphandlingar. Så när de kommande anbudsvillkoren ska förhandlas, kommer Centerpartiet driva på att de ska omfattas av krav på förnybara miljöcertifierade drivmedel.

Det här är ett bra sätt att hjälpa enskilda entreprenörer med den nödvändiga omställningen till minskade utsläpp i och med att de kan ta höjd för detta i anbudet. Det här gör att vi tar ytterligare, viktiga steg mot ett hållbart Västerås.

/Ulf Jansson, Centerpartiet, ledamot i tekniska nämnden

Jan Thunberg, Centerpartiet, ersättare i tekniska nämnden