Så stöttar västerås lokala företag

Effekterna av coronaviruset slår mycket hårt mot det lokala näringslivet, inte minst restauranger, butiker och caféer. Därför har Västerås Stad infört åtgärder för att stötta våra lokala företagare.
– Det är smärtsamt att se hur lokala företagare går på knäna, vi måste göra vad vi kan för att lätta deras börda, säger Vicki Skure-Eriksson, kommunalråd (C).

– Många hårt slitande företagare gör just nu allt de kan för hålla sitt företag vid liv och för att kunna behålla sina medarbetare. Vi i kommunen försöker nu hitta både små och stora åtgärder för att hjälpa till i det här akuta läget, säger Vicki Skure-Eriksson.

Åtgärderna riktar sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher som är mest drabbade just nu. Det handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad försäljning. Centerpartiet driver nu på för att hitta fler åtgärder i dialog med näringslivet, då läget fortfarande kan förvärras.

– Många företag och föreningar hittar nu kreativa lösningar på de restriktioner som sätts upp. Vi måste fortsätta ge förutsättningar för den typen av kreativitet, säger Vicki Skure-Eriksson.

– Vi som är friska och utom riskgrupp bör också försöka bidra genom att fortsätta handla lokalt. Stötta restaurangerna genom att köpa hämtmat. Boka in en arbetsdag på hotellet. Passa på att förnya garderoben, fortsätter Vicki Skure-Eriksson.

Nedan följer några av kommunens åtgärder.

Uteserveringar och butiker

  • Vi tog beslut om att skapa möjligheter att öppna uteserveringar under mars månad.
  • Butiker får ha försäljning utanför butikslokalen utan att betala avgift till Västerås stad. Däremot får de precis som tidigare betala en ansökningsavgift till Polismyndigheten i samband med inlämnande av ansökan.. Det hela är ett försök som gäller från 26 mars till 31 augusti.

Vi har för avsikt att se över möjligheterna att:

  • utöka ytorna för uteserveringar i de fall det är fysiskt möjligt utifrån aspekter som tillgänglighet och trafik

Avgifter och fakturor till Västerås stad

  • Om ditt företag inte möjlighet att betala avgifter eller fakturor till Västerås stad i tid hör av dig till Västerås stad. För frågor om avgifter och fakturor som gäller Västerås stad ring 021-39 00 00.

Företagens likviditet

  • Västerås Stad kommer att försöka betala snabbare än sista betaldatum och som vanligt vara noggranna med att betala fakturor i tid.

Tillsyn

  • Vi har dragit ner på tillsynsbesök på verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljöbalken.
  • Vi kommer endast att utföra besök som är bokade och överenskomna i förväg. Viss tillsyn kommer att kunna göras på distans.

Evenemang

  • Vi kommer i möjligaste mån flytta fram evenemang istället för att avboka.

Kampanjer

  • #Västeråshjälte är en kampanj som Visit Västerås har tagit initiativ till. Kampanjen syftar till att få Västeråsarna att stödja det lokala näringslivet.

Hyra

  • Vårt kommunala bostadsbolag Mimer halverar hyran under perioden 1 april till och med 30 juni för småföretagare

Hur kan du stötta det lokala näringslivet?