Västerås antar beredskapsplan för livsmedelsförsöjning

Västerås Stad har gjort en grundlig genomgång av kommunens livsmedelsförsörjning och tagit fram en beredskapsplan för att säkerställa att vi har mat till de som finns i kommunens omsorg, insatspersonal och krisledning i händelse av kriser eller krig. Nuvarande coronapandemi visar hur sårbart vårt samhälle är och att det här beredskapsarbetet är helt rätt. Västerås sticker ut i Sverige som en kommun som kommit långt när det gäller beredskap.

Vicki Skure-Eriksson (C) lade ett särskilt yttrande i kommunstyrelsen när ärendet hanterades den 15 april.

Centerpartiet stödjer förslaget till beredskapsplan, handlingsplan och policy för livsmedelsförsörjning i Västerås kommun, men vi vill förtydliga vikten av att stödja och nyttja lokal livsmedelsproduktion. Kunskapsunderlaget pekar på att självförsörjningsgraden av livsmedel är så låg som ca 50% i Sverige. Om transporternastår stilla har vi svårt att förse våra invånare med livsmedel, då är lokal livsmedelsproduktion avgörande.

Den nuvarande Coronakrisen visar hur sårbara vi är som land. För att säkerställa att vi har tillgång till lokalt producerad mat i händelse av krig och kris, behöver vi handla det även i fredstid. Sverige, Västmanland och Västerås har stora förutsättningar att öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Därför är det viktigt att vi nu jobbar strategiskt med den lokala livsmedelsstrategin, tillsammans med den regionala och nationella livsmedelsstrategin för ökad matproduktion, matturism, viltmat och mat i tider av kris eller krig.