Mark och Miljööverdomstolen ger Västerås stad rätt om detaljplan i Dingtuna

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har i en dom gett kommunen rätt och fastställt en detaljplan som i en tidigare dom upphävdes av Mark- och miljödomstolen.

Det gäller detaljplanen del av Österby 1:2 m.fl. i Dingtuna. Detaljplanen som medger utbyggnad av ca 270 bostäder i ett naturskönt läge i Dingtuna har nu vunnit laga kraft.

- Det här är fantastiskt roligt. Det är en efterlängtad plan som ligger i linje med våra ambitioner att utveckla landsbygden i Västerås. Vi kan äntligen börja bygga ut Dingtuna. Det kommer att förbättra möjligheterna att bibehålla och utveckla ny service för dem som bor där idag och samtidigt ge nya möjlighet för nya invånare att bo i en vacker och lantlig miljömed närhet till city, säger Monica Stolpe Nordin (C), byggnadsnämndens ordförande.

- Det känns förstås som en seger att mark- och miljööverdomstolen gett oss rätt och jag vill tacka mina kunniga och ambitiösa medarbetare som har arbetat hårt i den här frågan, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör.

Här kan höra Monica Stolpe-Nordin berätta om det i P4 Västmanland