Live with Pride! med Claes nyberg

Claes Nyberg Pride

Pride Västerås 2020 är digital och Centerpartiet Västerås deltar såklart!

Claes Nyberg ordförande för Centerpartiets HBT-nätverk berättar om hur läget är i Europa och vad Centerpartiet driver för frågor kopplat till HBTQI-personer.