188 miljoner till Västerås

Coronakrisen har inneburit en rejält ökad belastning på kommuner och regioner. Idag presenterar Centerpartiet, regeringen och Liberalerna ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021.

- Det här tillskottet kommer hjälpa oss att ta Västerås framåt genom krisen och säkra vård, skola och omsorg. Vi ser möjligheter att stärka insatserna för att få människor in i egen försörjning och att satsa mer på social hållbarhet och förebyggande arbete, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd.

Totalt handlar det om ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021.

För Västerås innebär det som presenterades idag ett ytterligare tillskott om 188 miljoner kronor i generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och äldreomsorgssatsning. Totalt för 2021 får Västerås ökade statsbidrag om 343 miljoner kronor som kommer säkra vård, skola och omsorg.

För Västerås del är det viktigt att lägga resurser på det förebyggande arbetet. Det minskar rekryteringen in i kriminalitet. Det gör vi genom bra skola och en meningsfull fritid samt samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle. Alla barn och unga i Västerås ska ha ljusa framtidsutsikter och goda möjligheter. Därför behövs verkligen de här tillskotten till landets kommuner, säger Vicki Skure Eriksson (C), kommunalråd.

Se mer om statsbidragen på Centerpartiet.se