Svar till Molanders ledare i VLT 8 september

VLTs ledare publicerad 8 september hade rubriken "C spelar ett högt spel i bråket om flygplatsen - Partiet kan knappast räkna med stöd i sina hjärtefrågor längre". Här är vårt svar till Molander.

Precis som Molander skriver är långsiktiga samarbeten mellan olika partier ibland kniviga. Åsikter kommer att skilja sig åt i olika frågor. Efter valet 2018 kom S, C, L och MP överens om 140 punkter vi ville driva tillsammans under den här mandatperioden vilket vi i Centerpartiet är väldigt stolta över och arbetar med dagligen.

Att vi landat i olika tolkningar av den punkt som rör flygplatsen är inte heller någonting nytt, det har varit känt sedan i mars. Molander redogör för punkten i sin helhet. I den står ingenting om att flygplatsen skall avvecklas. Det står att toleransen mot avvikelser kommer att vara låg och avvikelsen 2019 rörde sig om 3,7 miljoner. Centerpartiet anser att detta inte är skäl nog för att lägga ner flygplatsen. Charter och linjeflyg som nämns i punkten generar ett överskott om 7 miljoner, så där finns inga subventioner. Det skulle dessutom strida mot gällande lagstiftning. De facto är det så att de resorna är med och betalar för vår infrastruktur.

Det går också att läsa i punkten att övriga verksamheter så som brandflyg, sjuktransporter med flyg, skolflyg och privatflyg skall fortsätta till självkostnadspris. Men om det kommunala flygplatsbolaget läggs ner som fullmäktige nu beslutat, så försvinner alla tillstånd flygplatsen har och flygledningen samt inflygningshjälpmedlen tas bort. Kvar finns ett flygfält med 2,6 km asfalt som varken ambulansflyg eller skolflyg kommer kunna använda. De får alltså inte ens en chans att verka till självkostnadspris.

Molander skriver också att partiet inte har verkat för att frågan har ställts till regionen om medfinansiering. En handlingsplan från 2017 togs fram av kommunstyrelsen för att minska kostnaderna för flygplatsen. I den ingår att frågan skall ställas till regionen om medfinansierande eller delägarskap. Att detta inte har skett har vi lyft flertalet gånger sedan diskussionerna om nedläggning tog vid. Vi har aktivt drivit på för att en officiell förfrågan ska ställas till regionen eftersom det också klart och tydligt står i punkt 140 om flygplatsen.

Vi har tillsammans med de övriga tre partierna i majoriteten enats om att vi är oense om tolkningen av den här punkten och att vi i Centerpartiet har fri röstning i frågan. I all vår argumentation kring flygplatsen har vi hela tiden valt att hålla oss till fakta och sakargument. Vi står upp för och informerar om vår syn på sakfrågan för våra väljares skull. För Centerpartiet är flygplatsen en viktig infrastruktur som är avgörande för vår beredskap. Vi instämmer helt i Länsstyrelsens yttrande om att flygplatsen är strategiskt viktig i händelse av krig och kris. Det har visats under pandemin när medicin, skyddsutrustning, medicinsk personal och patienter har transporterats in eller ut ur Västmanland via vår flygplats. Vi behöver ju mer beredskap, inte mindre.

Det står inget i vårt samarbetsavtal om folkomröstningar. Folkinitiativ för folkomröstningar stämmer väl överens med våra värderingar om närodlad politik, oavsett om det skulle handla om en fråga som vi är för eller emot. Det är medborgarnas demokratiska rättighet att få tycka till i en fråga som engagerar många. Som det verkar kommer de lyckas få ihop tillräckligt många godkända namnunderskrifter. Folkligt engagemang och utveckling av lokal demokrati är något som vi hoppas att alla partier välkomnar.

Vi är fortfarande eniga om de övriga 139 punkterna i samarbetsavtalet och för oss i Centerpartiet är det självklart att vi skall fortsätta vårt idoga arbete med att driva igenom den politiken, oavsett vems hjärtefråga det rör sig om.

Eva-Lotta Svensson, ordförande Centerpartiet Västerås

Vicki Skure-Eriksson, gruppledare Centerpartiet Västerås


Länk till vårt nerkortade svar i VLT

Länk till VLTs första ledare