Trygghet och välfärd i budget 2021

Idag presenterade den styrande majoriteten (S, L, C och MP) i Västerås kommun sitt förslag till budget och årsplan för 2021. Detta blir den tredje årsplanen som Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet lägger denna mandatperiod. De stora satsningarna blir på skolan och äldreomsorgen.

  • I denna oroliga och ovanliga tid presenterar vi idag en budget där fokus ligger på barnen och på de äldre. Som socialdemokrat är jag extra glad över just de satsningarna samt över att vi trots ett pressat ekonomiskt läge kan göra en satsning på att arbeta bort de oskäliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Jag är stolt över att ha fått förtroendet att leda ett samarbete som i tider av kris tar ansvar och ingjuter hopp och framtidstro, säger Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna.
  • Som gruppledare för Liberalerna är jag nöjd över att vi fortsätter att öka anslagen till grundskolan i Västerås. I Västerås lägger vi fortfarande väsentligt mindre pengar per grundskoleelev än snittet i riket, och det var något som Liberalerna i Västerås 2018 gick till val på att förändra. Jag är nöjd över att vi ökar vistelsetiden i förskola för barn till föräldralediga från 15 till 20 timmar per vecka, och jag är också väldigt nöjd över att vi gör en kraftig ökning av vägunderhållet; västeråsarna kommer märka en rejäl skillnad när vi höjer det årliga anslaget från 50 till 80 miljoner, säger Jesper Brandberg, kommunalråd och gruppledare för Liberalerna.

Majoriteten lägger en extra satsning på grundskolan nästa år på 75 miljoner kronor. De skjuter också till 15 miljoner kronor i en äldresatsning, nio miljoner extra läggs på en satsning på trygghet och förebyggande verksamhet i hela kommunen. Tillsammans med nationella satsningar ser vi en stor satsning på välfärden i Västerås nästa år. Äldreomsorgen förstärks totalt med 97 miljoner kronor, skolan med mellan 75 och 90 miljoner kronor. 

  • För oss i Centerpartiet är det viktigt att ta vara på nya idéer hos företag och lokala föreningslivet i hela kommunen för att klara en hållbar utveckling i en ny och utmanande tid. Vi presenterar en budget för bättre upphandlingar, ökad lokal livsmedelsproduktion och investeringar i förskola och skola som ger barn mer jämlika förutsättningar. Vi satsar också på fler förebyggande insatser för att öka tryggheten och minska risken att unga dras in i droger och kriminalitet, säger Vicki SkureEriksson, kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet.  
  • Det finns många saker i denna budget som jag är stolt över. För det första att de delade turerna kommer att tas bort under nästa år, detta var en av de frågor som fick mig att börja med politik, så detta är en jätteseger. För det andra den stora satsningen på strategiskt gatuunderhåll som under några år nu kommer att möjliggöra att vi betar av underhållsskulden på våra gång- cykel- och bilvägar, detta är något som alla västeråsare kommer att ha nytta och glädje av. För det tredje uppdragen runt cykel-gator som kommer göra att vi fortsätter utveckla cykelstaden Västerås samt den långsiktiga strategin mot nedskräpning och engångsplast. Sammantaget är detta små men viktiga steg för att uppfylla agenda 2030 målen, säger Anna Thunell, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet.

Budgeten ska, efter att ha antagits i Kommunstyrelsen, beslutas av Kommunfullmäktige den 26 november.

För mer information kontakta:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
staffan.jansson@vasteras.se, 072-940 50 24

Jesper Brandberg (L), kommunalråd
jesper.brandberg@vasteras.se, 076-495 08 78

Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd
viktoria.skure.eriksson@vasteras.se, 070-320 41 61

Anna Thunell (MP), kommunalråd
anna.thunell@vasteras.se, 073-580 81 45