Grön mobilitet i framtidens västerås

I Centerpartiets vision för framtida Västerås rör sig människor, varor och tjänster snabbt, miljövänligt och sömlöst mellan olika transportslag. Ordförande Eva-Lotta Svensson presenterar idag tillsammans med projektledare Victoria Barrsäter visionen i Västerås hamn.

Ordförande Eva-Lotta Svensson presenterar Centerpartiets vision och mål för grön mobilitet i framtidens Västerås.

Teknikutvecklingen går i rasande takt och för att västeråsarna verkligen ska dra nytta av det behöver infrastrukturen ses som en helhet. Med ny hållbar teknik skapas ännu bättre förutsättningar för att hela Västerås och Västmanland ska leva, säger Eva-Lotta Svensson ordförande för Centerpartiet Västerås.

Centerpartiet har arbetat fram 33 mål inom transporter på land, vatten, luft och på räls, energi och digital infrastruktur. Bland dem finns mål om att hamnen ska vara fossilfri 2030 och att fritidsbåtar enbart ska tanka hållbara drivmedel i Västerås. En ringled med mobilitetsnoder för vägburet resande och att Västerås flygplats är en fossilfri flygplats självförsörjande på el.

Vi ser framför oss hur människor i Västerås kommer kunna ta fram sin app, knappa in vart de vill resa och sedan få förslag utifrån klimatpåverkan, tid och pris samt köpa biljett. Resan kanske börjar på en elsparkcykel till busshållplatsen, bussresan går till Elbakajen där personen kliver rakt ombord för en resa till Södertälje. Det är vad vi menar med sömlös resa. På liknande sätt ser vi hur människor beställer frakt, säger projektledare Victoria Barrsäter.

Men framförallt syns det att Centerpartiet tror på ny teknik och forskning. Västerås ska vara en test- och utvecklingsarena för utvecklingen av sömlös samordning av olika transportslag, vara Europas centrum för utvecklingen av framtidens tåglösningar och upplåta flygplatsen som testbädd för ny hållbar teknik inom luftfart. Centerpartiet vill låta Mälardalens högskola som snart blir universitet, använda kommunens infrastruktur till sin forskning.

En annan vision som ligger oss Centerpartister varmt om hjärtat och som vi förstår behovet av är hur lantbrevbäraren i snar framtid kan vara en drönare. Med ny teknik kommer hela Västerås få mer, bättre och snabbare service men för det krävs att vi har visionen och målsättningarna, säger Eva-Lotta Svensson.

Läs Centerpartiets vision för grön mobilitet i framtidens Västerås här. , 275.1 kB.