Grön, smart & lönsam flygplats

Tack Västerås för att ni röstade för att behålla vår flygplats! Vi har säkrat beredskap, sjukvård, konkurrenskraft och jobb. Nu ska vi blicka framåt och uppåt och se till att göra flygplatsen grön, smart och lönsam.

Vi vill använda flygplatsen för att driva på omställningen till hållbart flyg och utvecklingen av ny teknik, lokalt och globalt. Centerpartiets mål är att Västerås flygplats ska vara fossilfri och självförsörjande på energi 2030. Det kan handla om solceller intill landningsbanan och att vi erbjuder hållbara drivmedel som biojet, vätgas och grön el.

Vi vill också inleda samtal om att utveckla smarta autonoma flygplatser med Västerås flygplats som testbädd där 5G, ny teknik och artificiell intelligens, AI, kommer göra det enklare och billigare att driva flygplats, samtidigt som vi skapar ny infrastruktur för framtidens drönare och vertikalstartande flyg. Det kommer både vårt näringsliv och det offentliga ha nytta av.

När västeråsarna nu en gång för alla bestämt att flygplatsen ska vara kvar så är det dags att vi skapar långsiktighet och arbetsro för flygplatsbolaget och flygfastighetsbolaget. Det ger förutsättningar för nya affärsuppgörelser som ger intäkter till bolagen. En infrastrukturs lönsamhet måste dock ses i ett större perspektiv och även mätas i vad den genererar utanför bolagen. Vi har möjlighet att skapa ännu fler arbetstillfällen i Västerås kopplat till flyg. Skatteintäkterna det ger är en del av flygplatsens lönsamhet.

För att skapa långsiktighet och arbetsro vill Centerpartiet se en bred och konstruktiv överenskommelse om flygplatsens framtid och inriktning.

Vi behöver bredda finansieringen och erbjuda Region Västmanland och Länsstyrelsen med ansvar över beredskap och totalförsvar, delägarskap och möjligheten att medfinansiera flygplatsen. Med långsiktighet, medfinansiering, utvecklingsprojekt och nya affärsuppgörelser skapar vi en lönsam flygplats.

Centerpartiet tror på att Västerås med all samlad forskning, kompetens och geografiska läge i norra Europas största tillväxtzon Mälardalen, kan vara starkt pådrivande i utvecklingen av hållbart flyg. Vi vill skapa en grön, smart och lönsam flygplats, ett föredöme för regionala flygplatser över hela världen.

För Centerpartiet Västerås
Reidun Andersson - ordförande
Vicki Skure-Eriksson - gruppledare

 

Debattartikeln i VLT