Debatt: Klimatet kräver mer lokal action för mänsklighetens överlevnad

2021 har varit ett extremt år. Isar och glaciärer som smälter snabbare än beräknat. Skyfall, översvämningar, torka och fruktansvärda bränder som slukar både skog, hus, djur, människor och livsmedelsproducerande mark på ett sätt vi inte trodde var möjligt, i Nordamerika, Europa, i Sibirien och i Amazonas. Och nu även i Gävle.

Vi har trott att vi har ungefär 10 år på oss att klara av att halvera utsläppen av växthusgaser och undvika att vi närmar oss ”tipping point”, vändpunkten där skadan blir oåterkallelig och gör det omöjligt att hejda en medeltemperaturökning som i sin tur ytterligare ökar mängden av koldioxid och metan i atmosfären. Men förmodligen har vi ännu kortare tid på oss. 

Rapporten från IPCC visar att det vi gör inte räcker. Vi måste snabba på omställningen ytterligare. Kraftigt minska koldioxidutsläppen, nå nettonoll och därefter ta bort koldioxid ur atmosfären. Använda dricksvattnet klokare och öka den biologiska mångfalden. Vi riskerar att inte kunna förse jordens befolkning med mat utan vatten och pollinerande insekter.

Vi måste också planera för ett förändrat klimat och extremt väder. Utredningar gjorda i USA av årets värmebölja på västkusten visar att det kan skilja upp till 15 grader i samma stad beroende på hur samhället är byggt. I fattigare bostadsområden, med få träd och mycket asfalt och hårdgjorda ytor, var det 15 grader varmare jämfört med mer välbeställda bostadsområden med mycket grönytor och skuggande träd. Klimatförändringarna inte bara en kris för samhället i stort utan ökar även ojämlikheten mellan människor som bor i samma stad. Att bygga och planera för mer träd, grönska och vatten i bostadsområden gör att vi kan klara både värmeböljor och skyfall på ett bättre sätt. Och med rätt skötsel gynnar vi samtidigt den biologiska mångfalden och binder koldioxid. 

Vi måste fasa ut fossila bränslen. Snabba på omställningen och nyttja kraften i som solen ger, både genom fotosyntesen och solceller, återbruka, återvinna och sluta det biologiska kretsloppet. Bruka utan att förbruka. Nyttja tekniken och nya odlingsmetoder. Utveckla de gröna näringarna i Sverige ännu mer som kolsänkor och för att producera sund och säker mat, förnybart material och energi.

Klimatet är vår generations ödesfråga. Vi kan forfarande klara klimatomställning men då krävs mer action. Både internationellt, nationellt och lokalt.

Vicki Skure-Eriksson, Kommunalråd (C)

Monica Stolpe-Nordin, Kommunalråd (C)

Läs debattinlägget i VLT