VICKI SKURE-ERIKSSON får nytt förtroende som toppkandidat i kommunvalet

Valsedeln till Centerpartiets lista till kommunfullmäktige i Västerås fastställdes på partiets nomineringsstämma som hölls på golfrestaurangen i Orresta under onsdagskvällen. Vicki Skure-Eriksson, idag kommunalråd och gruppledare, föreslås åter som partiets första namn på en lista med totalt 36 kandidater.

Centerpartiet har efter en nomineringsprocess omfattande bland annat intervjuer genomförda av en nomineringskommitté och en intern rådgivande omröstning fastställt en lista till nästa års val till kommunfullmäktige i Västerås. Listan toppas av Vicki Skure-Eriksson som idag är kommunalråd och bland annat ordförande i förskolenämnden och i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

- Jag är oerhört glad och ödmjuk inför att ha fått detta förtroende från våra medlemmar. Vi har en mycket stark lista med kandidater med olika kompetenser, åldrar och erfarenheter som kan bidra till att lyfta Centerpartiets politik och förslag på lösningar för klimat och hållbarhet, trygghet, barn och unga, företagande och utveckling i hela Västerås. Jag ser fram emot att tillsammans med de andra kandidaterna och medlemmarna jobba för en valvinst 2022, säger Vicki Skure-Eriksson (C).

Partiets tio toppkandidater, förutom Vicki Skure-Eriksson, är i ordning Monica Stolpe-Nordin, Eva-Lotta Svensson, Karin Westlund, Jonathan Taki, Milena Axklo, Ulf Jansson, Mouayad Sary, Sofia Kallsäby och Indi Persson.

- Det är roligt att vi har en lista med så många starka kandidater som tillsammans har en bred kunskap inom flertalet frågor som berör kommunpolitiken, säger Reidun Andersson (C), ordförande i Centerpartiet Västerås.

Centerpartiet har idag fyra mandat i kommunfullmäktige och siktar på att utöka det i valet 2022. Under nuvarande period utgör Centerpartiet en del av den styrande majoriteten i Västerås, Utveckling Västerås, men går till val som enskilt parti. Förberedelserna inför valet nästa år har startat och kommer intensifieras inom kort. Olika grupper har bildats som nu ska jobba fram ett förslag till kommunalt handlingsprogram som kommer antas i vår.

Vi har stora utmaningar att klara klimatförändringarna. En grön omställning, ökad biologisk mångfald samt de gröna näringarna är nyckeln till att klara ett varmare klimat och ge oss mat på bordet. Företagen behöver arbetskraft samtidigt som fler behöver ett arbete och en chans till egen försörjning. Det är också en förutsättning för att klara integrationen. Vi välkomnar alla som vill vara med och utveckla Västerås att bli en del i arbetet för att forma Centerpartiets politik, säger Eva-Lotta Svensson, som är en av partiets toppkandidater och ingår i redaktionskommittén.

Listan i sin helhet presenterat med placering och namn.

 1. Vicki Skure-Eriksson
 2. Monica Stolpe-Nordin
 3. Eva-Lotta Svensson
 4. Karin Westlund
 5. Jonathan Taki
 6. Milena Axklo
 7. Ulf Jansson
 8. Mouayad Sary
 9. Sofia Kallsäby
 10. Indie Persson
 11. Mattias Dahlberg
 12. Falis Hassan Fiidow
 13. Birgitta Olsson
 14. David Sundén
 15. Henrik Eriksson
 16. Maria Sannesjö
 17. Erik Kihlberg
 18. Karin Larsers
 19. Sayed Hossainali Hosseini
 20. Reidun Andersson
 21. Mikael Palmqvist
 22. Eva Sollén Mattson
 23. Karl Erik Andersson
 24. Lars Kallsäby
 25. Lidija Katanic
 26. Gunilla Johansson
 27. Motjaba Hakimi
 28. Ylva Rostad
 29. Tobias Härnström
 30. Malin Svedberg
 31. Lars Andersson
 32. Veronica Cadei
 33. Mats Eriksson
 34. Johnas Rundgren
 35. Razmik Krikorian
 36. Abdul Hakim