Debatt: Blågul beredskap för Ukraina och Västerås

För ett år sedan gick debattens vågor hårda över Västerås flygplats vara eller inte vara. För oss i Centerpartiet fanns det ingen tvekan om hur viktig en flygplats är för beredskap vid tider av kris eller krig. Att ens säga ordet ”krig” lät konstigt, men ändå något som i teorin skulle kunna inträffa. Ett år senare är kriget ett faktum, i vårt absoluta närområde.

Miljontals människor i Ukraina har på kort tid blivit utsatta för ett fruktansvärt lidande, skräck och död. Familjer som splittras. Anhöriga i Västerås och runtom i världen följer bombningarna i realtid utan att kunna göra något.

Nu ser vi hur viktigt det är att ha en flygplats nära som kan stå beredd att ta emot svårt skadade och sjuka människor från kriget i vår närhet. Tack till alla er västeråsare som med hjälp av demokratin gjorde det möjligt att behålla Västerås flygplats.

Sverige har varit förskonat från krig i över 200 år, men många människor i Sverige har direkt eller indirekt varit utsatta för krigets fasor. Som krigsbarn under finska vinterkriget, som flytt över Östersjön undan kommunismen i Estland, från diktaturen i Chile, från 90-talets krig på Balkan, från krigets Somalia, Syrien och Afghanistan. Som vet hur det känns att ha döden nära och sakna mat, kläder, pengar, el eller värme.

Förståelsen för beredskap och inhemsk livsmedelsförsörjning är inte lika hög hos alla. Det mesta finns att köpa i affären, annars kan man importera från andra länder. Längre elbrist är det få av oss som upplevt. Men pandemin har visat vår sårbarhet. Allt från brist på toapapper i början av pandemin till halvtomma hyllor i mataffären när Omicron-smittan var som högst för några veckor sedan.

Vi i Centerpartiet har drivit på för att öka förståelsen för att vi måste producera mer inhemsk mat och energi i Västerås och i Sverige. Livsmedelsstrategin är ett viktigt verktyg för att öka svensk livsmedelsproduktion och planeringen för krismat, men även öka andelen viltmat och utveckla matturismen.

Västerås ligger långt framme när det gäller krisberedskap och har tydliga planer för att kortsiktigt klara av försörjningen av livsmedel, vatten och energi. Men det finns brister i hur kommunen arbetar för att stötta och samordna arbetet både internt och tillsammans med lokala livsmedelsproducenter och övriga aktörer i länet för att öka matturismen, viltmaten och den lokala livsmedelsproduktionen.

I dag är det Ukraina som behöver vårt stöd och beredskap. Ukraina som är Europas kornbod, världens största exportör av solrosolja och bland de största exportörerna i världen på vete, majs, raps, korn och soja. Det kommer påverka hela världens matförsörjning. Men förhoppningsvis kommer det även att påverka synen på hur viktigt det är att vi i Sverige ökar vår inhemska matproduktion och självförsörjning.

Att kommunen köper mer lokalproducerad mat är avgörande för vår krisberedskap. För om man inte handlar lokal mat i fredstid, kan man inte heller räkna med att det finns mat under en kris.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd och gruppledare
Västerås