Debatt:

C säger nej till stenbrott och deponi vid Anundshög!

"Vi centerpartister välkomnar att de flesta partier nu inser hur viktig den lokala livsmedelsproduktionen och gröna näringar är för att klara miljömålen, klimatutmaningarna, biologisk mångfald och arbetstillfällen."

Västerås har fantastiska förutsättningar att producera hållbar mat som är sund och säker. Livsmedelsstrategin är beslutad av i riksdagen och har, precis som den regionala livsmedelsstrategin, i syfte att öka den inhemska matproduktionen, öka matturismen, viltmaten och mat i tider av kris eller krig. Det var en viktig fråga som vi i Centerpartiet lovade i valet 2018 och som vi efter valet fick med i majoritetens 140-punktsprogram.

Västerås stad har nu tagit fram en rapport om hur kommunen arbetar med livsmedelsstrategin. Rapporten visar att kommunen gör många bra saker, bland annat med krismaten och matsvinn, men att kunskapen om livsmedelsstrategin generellt sett var låg. Däremot finns det ett stort intresse för frågorna.

Bland annat saknas det någon som håller ihop livsmedels- och landsbygdsfrågorna, hur kommunen kan underlätta ökad produktion av mat, samt att livsmedelsproduktionen måste finnas med i planeringsarbetet för hur vi använder marken.

Andra brister är att kommunen inte deltar i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin, samt att vi borde handla mer lokala livsmedel till kommunens verksamheter och synliggöra lokal livsmedelsproduktion och det lokala mathantverket i destinationsutveckling och i egna aktiviteter.

Intresset för de här frågorna från övriga partier har varit minst sagt svagt. Sen kom kriget i Ukraina.

Plötsligt fick fler partier upp ögonen för hur sårbara vi är. Putins kallblodiga krig som fokuserar, inte bara på att slå sönder människors liv och demokratiska rättigheter, utan strategiskt riktar in sig på att slå ut livsmedelsproduktionen. Svält är ett effektivt vapen.

För Centerpartiet är förståelsen för landsbygden och de gröna näringar en del i vårt arbete i mer än 110 år. Medan andra partier sätter på sig jägarkeps och pratar om ”hjärtlandet” så fortsätter Centerpartiet leverera viktiga politiska förslag och lösningar.

När rapporten behandlades på kommunfullmäktige den 12 maj blev det till slut en stor uppslutning kring Centerpartiets tilläggsbeslut att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsförslag som utpekas i rapporten. Det rådde en bred politisk enighet, men Liberalerna röstade emot.

Vi centerpartister välkomnar att de flesta partier nu inser hur viktig den lokala livsmedelsproduktionen och gröna näringar är för att klara miljömålen, klimatutmaningarna, biologisk mångfald och arbetstillfällen. Dessutom är svensk livsmedelsproduktion en viktig del av vårt totalförsvar.

Vicki Skure-Eriksson (C)
kommunfullmäktigeledamot

Monica Stolpe-Nordin (C)
kommunfullmäktigeledamot

Karin Westlund (C)
kommunfullmäktigeledamot

Adam Pettersson (C)
kommunfullmäktigeledamot

Indi Persson (C)
kommunfullmäktigeledamot, ersättare

Ulf Jansson (C)
kommunfullmäktigeledamot, ersättare