Centerpartiets uppmaning:

Låt ukrainare som bor i Västerås och Västmanland stanna!

Västerås kommun är redo att ta ansvar för flyktingar från Ukraina, men risken finns att Migrationsverket beslutar att flytta personer från kommunen. Vi i Centerpartiet uppmanar därför Migrationsverket att låta alla de ukrainska flyktingar som rotat sig här få stanna.

Sedan krigsutbrottet i februari har människor i olika åldrar från Ukraina funnit trygghet och vänner i Västerås och i länet. En del kom hit genom egna boendekontakter (EBO), men det stora flertalet har placerats här i anvisningsbostäder, i lägenheter som hyrs av Migrationsverket (ABO).

Från 1 juli ska kommunerna ta över ansvaret för människor som flytt från Ukraina. Migrationsverket avgör vilka personer som får sin kommunplacering i respektive kommun. Placeringen kan inte överklagas. Västerås ska emot 366 personer från Ukraina och kommunen står redo och är rustad.

Trots detta ville Migrationsverket i förra veckan flytta familjer som bott i Västerås i flera månader till Mora fastän endast 8 personer hade fått sin kommunplacering här i Västerås. Efter stora påtryckningar backade Migrationsverket och inga familjer behövde flytta, men det finns en stor oro över att inte alla som bor i Västerås ska få bo kvar här.

“Sedan kriget bröt ut har civilsamhället med samfunden, organisationer och privatpersoner ställt upp på ett fantastiskt sätt, samlat in kläder, leksaker och andra förnödenheter, startat kurser i svenska, hjälper till med myndighetskontakter och bidrar med trygghet och ny vänskap för människor i kris. Det kan man inte bara kasta bort”, säger Vicki Skure-Eriksson, kommunalråd för Centerpartiet.

Efter flyktingvågen 2015 togs ingen hänsyn till att människor fått ett sammanhang med vänner, skola, arbete och trygghet i de kommuner man först hamnat i via ABO eller EBO. Istället flyttades många människor hänsynslöst kors och tvärs över Sverige med kort varsel.

“Byråkrati får aldrig vägra tyngre än människovärdet. Vi ska välkomna våra nya vänner från Ukraina med stabilitet och trygghet, inte med flytt efter flytt,” säger Milena Axklo, riksdagskandidat för Centerpartiet och ledamot i Individ- och familjenämnden.

Flera ukrainare som kommit hit har fått jobb inom gröna näringar, it, besöksnäringen, skola, vård och omsorg. Några kommer med utbildningar inom bristyrken, som läkare, sjuksköterskor och lärare. Barn har fått börja förskola och skola och det finns människor med funktionsnedsättningar som har särskilda utmaningar.

“Det är ovärdigt att tvinga människor att flytta från sina vänner, skola, jobb och nätverk när det finns plats att vara kvar i Västerås”, säger Veronica Cadei, kandidat för Centerpartiet i region-, och kommunfullmäktige.

Vi som representerar Centerpartiet hoppas att Migrationsverket lär av historien och inte upprepar misstagen från förra flyktingkrisen.

Vi uppmanar därför Migrationsverket:

  • Att alla ukrainare som bor i Västerås som EBO eller ABO ska få sin kommunplacering i Västerås och om Västerås kvot inte fyllts upp så är det främst ukrainare från länets övriga kommuner som placeras i Västerås.
  • Att särskild omsorg och hänsyn tas till barnkonventionen och barnens situation och till personer som omfattas av FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.
  • Att information till familjer sker gemensamt efter nära dialog med kommunen och civilsamhällets organisationer.

Vi står redo, låt de människor som flytt hit och redan börjat rota sig här få stanna kvar när det finns gott om utrymme inom vår kvot.


Vicki Skure-Eriksson,
kommunalråd, kommun- och riksdagskandidat,

Milena Axklo,
riksdagskandidat, ledamot i Individ-och familjenämnden,

Veronica Cadei,
kandidat till region-och kommunfullmäktige,