Debatt:

Avskaffa det generella strandskyddet

Strandskyddet gör att jag måste avslå ditt bygglov för att du har ett torrt dike på tomten!

För att hela Sveriges och Västerås landsbygd ska kunna utvecklas behöver inflytandet över byggandet och företagandet anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Centerpartiet har under lång tid drivit på för en reform för att förändra strandskyddet i grunden och göra det betydligt enklare för människor att bo, bygga och arbeta på gles- och landsbygden.

Det är inte rimligt att samma krav som finns för strandskydd i staden och tätbebyggda områden där trycket på stränder och vattendrag är stort ska gälla för landsbygden där tillgången på sjöar och vatten är mycket större. Sedan strandskyddet infördes på 70-talet har den rigida lagen stoppat mycket av landsbygdens utveckling. Man kan få stopp att bygga en badbrygga trots att du bor ensam vid sjön, du får inte bygga ett hus nära ett gammalt dike som oftast är torrlagt för det kan klassas som strand och många spännande företag, oftast inriktade på tursim i form av bland annat kaféer får inte byggas ut nära vatten. Men var vill du som sommarturist ta ditt sommarfika? Ja, oftast på landet nära en sjö där det är lugnt och fridsamt.

Vad vill Centerpartiet?
Jo vi vill att det generella strandskyddet avskaffas och ersätts med stärkt lokal makt att peka ut särskilda skyddsvärda områden och avgöra vad som ska kunna tas i anspråk för bebyggelse och företagsutveckling utan att länsstyrelserna ska kunna blockera besluten. Kommunens företrädare och människorna som lever på landsbygden kan sina områden mycket bättre än statliga myndigheter och har omdömet att själva får styra över sin kommun.

Med Centerpartiets landsbygdspolitik blir det lättare för människor att få bygga komplementbyggnader på sin gård eller en båtbrygga vid sin strand. Vi gör det attraktivt för sommargäster och turister att göra restaurang- eller kafé besök på ställen som fått möjlighet att utöka sin verksamhet nära stranden. Detta skulle ge människor möjlighet att få bestämma mer över sin vardag i samspel med kommunen samtidigt som vi kan värna våra vatten och attraktiva strandområden.

Centerpartiet vill att det generella strandskyddet avskaffas och ersätts med stärkt lokal makt att peka ut särskilda skyddsvärda områden.
Allt för landsbygden och Västerås bästa!

Monica Stolpe-Nordin (C)
Ordförande Byggnadsnämnden och
kommunkandidat för Centerpartiet Västerås