Pressmeddelande:

Medlemmarna godkänner Centerpartiets medverkan i Västeråsmajoriteten

På söndagskvällen den 2 oktober höll Centerpartiet i Västerås en extra kretsstämma för att ta ställning till den politik och inflytande som partiets förhandlingsgrupp redovisade om partiet väljer att ingå i ett nytt majoritetsstyre i Västerås tillsammans med S, KD och V. Med stor majoritet ställde sig partiets kretsstämma bakom förslaget.

Lokalt gjorde Centerpartiet i Västerås sitt bästa val på 20 år i år. Efter valet har Centerpartiets kommunkrets kallat till två medlemsmöten för att informera och diskutera handlingsvägar för Centerpartiet efter valresultatet, den 19 september och den 26 september. Däremellan har ett extra möte hållits med förhandlingsgruppen, kretsstyrelsen och den nyvalda fullmäktigegruppen.

På medlemsmötet den 26 september gjordes en omröstning med en avsiktsförklaring där en stor majoritet ställde sig bakom förhandlingsgruppens förslag att bilda en majoritet tillsammans med S, KD och V.

På söndagskvällen den 2 oktober röstade partiets kretsstämma efter votering, med 91 procents majoritet, att ställa sig bakom att ingå i ett nytt styre.

Det är väldigt roligt att vi har haft ett så stort engagemang bland många medlemmar och mycket diskussioner innan vi landade i en bred uppslutning inom partiet för att ingå i en ny majoritet”, säger Reidun Andersson, kretsordförande för Centerpartiet i Västerås.

Vi har fått stort genomslag för Centerpartiets lokala politik för att snabba på klimatarbetet, utveckla landsbygden, grön tillväxt och hela kommunen med större fokus på jobb, bättre matchning och företagande, ihop med tydliga prioriteringar på förskola, skola och förebyggande arbete. Med medlemmarnas starka stöd kan vi nu vara med och styra kommunen de kommande fyra åren för Västerås bästa”, säger Vicki Skure-Eriksson, gruppledare för Centerpartiet Västerås.