Pressmeddelande:

Centerpartiet har utsett företrädare i nämnder och styrelser

På onsdagskvällen den 12 oktober höll Centerpartiet i Västerås en extra kretsstämma för att fördela partiets poster i styrelser och nämnder. Till gruppledare valdes Vicki Skure-Eriksson, som också fortsätter som kommunalråd tillsammans med Monica Stolpe-Nordin.

Centerpartiet har i en ny majoritet tillsammans med S, KD och V fått stort genomslag för partiets politik för att snabba på klimatarbetet, utveckla hela kommunen, lika villkor för landsbygden och större fokus på jobb och företagande. För att öka tryggheten och ge barn och unga en bra start finns det tydliga prioriteringar på förskola, skola och förebyggande arbete.

Vi står inför stora utmaningar, inte minst i trygghetsfrågor, samtidigt som världsläget och klimatförändringar som påverkar oss lokalt. Vi behöver hitta nya lösningar tillsammans med civilsamhället och näringslivet för att få ut fler i arbete och egen försörjning och ge barn och unga en meningsfull fritid. Det ska bli kul att jobba ihop med både nya och mer erfarna representanter för Centerpartiet, för Västerås bästa,” säger Vicki Skure-Eriksson, (C) gruppledare och kommunalråd.

På initiativ av Centerpartiet kommer ett Landsbygdsråd bildas som bland annat kommer träffa och lyssna in företrädare för landsbygdens näringsliv, civilsamhälle och boende för att kunna fatta bättre beslut, stötta ideella utvecklingsprojekt och säkerställa att landsbygdsperspektivet finns med i alla kommunala beslut.

Jag ser fram emot att få fortsätta jobba med bygg- och miljöfrågor, smart hållbar stadsplanering och bygga och utveckla hela kommunen. Vi behöver dra nytta av landsbygdens möjligheter att producera förnybar energi och sund och säker mat. Det ska bli spännande att få leda och utveckla det nya Landsbygdsrådet tillsammans med andra där vi bland annat kan vidareutveckla arbetet med ortsdialoger i hela kommunen” säger Monica Stolpe-Nordin, (C) kommunalråd.